Hvert år inviterer vi et amatørkorps i distriktet til å spille festkonsert før premieutdelingen på konkurransedagen. Vi tar mer enn gjerne imot henvendelser fra korps som er interesserte i å spille på neste års festkonsert, lørdag 18. november 2017.

Send forslaget/ønsket til leder@stavangeropen.no.

Please follow and like us: