Som de aller fleste kulturarrangører så ønsker også vi å kunne gjennomføre årets konkurranse som normalt. Slik situasjonen ser ut per i dag så er mulighetene tilstede for å avvikle arrangementet, med visse begrensninger, og vi håper selvsagt at situasjonen vil bedres utover sommeren og høsten slik at vi får et fullverdig, eller tilnærmet fullverdig, arrangement å se fram til i november.

Vi vil selvsagt ikke avvikle et arrangement som kan sette liv og helse i fare, og vi vurderer derfor situasjonen fortløpende i henhold til offentlige råd og retningslinjer.

På bakgrunn av dette har arrangementskomiteen besluttet å utsette en endelig avgjørelse, og vi kommer tilbake med mer informasjon i august.