Høye tekniske videokrav? Absolutt ikke!

Vi forstår at det er lett å tro at kravet for den tekniske kvaliteten på innsendte videobidrag er høyt. Dette er et godt stykke fra sannheten. Vi ønsker selvsagt at korpsene skal kunne bedømmes både musikalsk og visuelt på best mulig måte, og med dagens teknologi vil selv en smarttelefon kunne være tilstrekkelig for et godt bidrag.

Det er ikke krav om at korpsene skal inneha kunnskaper om videoredigering, og et opptak med sett fra publikums side gjort med kun ett kamera anses derfor som et fullgodt bidrag. I utgangspunktet vil dommerne få beskjed om å se bort fra den tekniske kvaliteten på den innsendte videoen slik at det er forestillingen som er i sentrum, ikke videoteknikken. Vi oppfordrer likevel deltagerne til å tilstrebe en teknisk kvalitet som setter dommerne i stand til å gjøre sin jobb, både med tanke på det musikalske og det visuelle.

En moderne smart-telefon plassert på stativ er et godt utgangspunkt. Dersom en ønsker å forbedre lyden er en ekstern mikrofon et godt supplement, koster typisk fra kr 500,- Forhør dere gjerne rundt blant foreldre, noen sitter gjerne på mer avansert utstyr og kompetanse.

I et lite rom kan det lett bli for mye lyd/volum for en enkel mikrofon, og lyden kan fort bli «skurrete». Vi anbefaler derfor at dere gjør noen prøveopptak for å bli kjent med lydkvaliteten på opptaket, og at dere kontrollerer opptaket i etterkant for å kunne gjøre eventuelle justeringer (for eksempel plassering av kameraet/mikrofonen).