Stavanger Open 2020

Oppdatert 09.09.2020

I forbindelse med Covid-pandemien har vi konkludert at det vil være umulig å gjennomføre Stavanger Open i det tradisjonelle formatet. I år lager vi derfor en digital konkurranse fordi vi ønsker å opprettholde tilbudet og lage noe skolekorpsene kan se frem mot på høsten også i år. Rammene for arrangementet blir som følger:

 • Vi inviterer korpsene til å delta på Stavanger Open 2020 ved å arrangere en konsert i sitt nærmiljø . Vår intensjon er at korpsene arrangerer en konsert med publikum i sitt nærmiljø i henhold til de gjeldende smittevernreglene som gjelder på det aktuelle tidspunktet, og sender inn en video fra denne konserten til konkurransen innen midnatt den 16.11. Rammene beholdes ellers så likt som mulig:
  • Invitasjonen sendes ut til korpsene og påmelding åpnes den 1. september. Påmelding via våre nettsider.
  • Påmelding innen 1. oktober.
  • Bedømmingen besørger som vanlig våre trofaste og veldig kompetente musikk- og underholdnings-dommere.
  • Varigheten på opptreden beholdes med poengtrekk utenfor oppsatt vindu. (Ref. detaljer i reglementet på nettet).
  • Underholdningskriteriene beholdes med to mindre justeringer i reglementet i forhold til et normalår:
   • Det vil ikke bli vurdering av innmarsj og utmarsj fordi en ser for seg at det kan være tekniske utfordringer knyttet til dette for korpsene.
   • Underholdningsdommerne vil vektlegge korpsets evne til å oppnå kontakt og engasjement i publikum mindre fordi det kan være krevende å fremstille dette i en enkel videoproduksjon, og vi ønsker at fokus i videoen er musikken og underholdningen.
  • I utgangspunktet vil dommerne få beskjed om å se bort fra den tekniske kvaliteten på den innsendte videoen slik at det er forestillingen som er i sentrum, ikke teknikken. Vi oppfordrer likevel deltagerne til å tilstrebe en teknisk kvalitet som setter dommerne i stand til å gjøre sin jobb.
  • Den innsendte videoen skal basere seg på kun en live opptreden, og ikke klippes sammen av flere fremførelser. For øvrig er formatet på videoen fritt så lenge det er i tråd med disse punktene.
  • Det er fremdeles en underholdningskonkurranse, og korpsene oppfordrer til å vektlegge underholdningselementet i sin opptreden. Det er for eksempel lov til å legge en videoproduksjon inn i videoen så lenge den er en del av live-opptreden på samme måte som det er tillatt å vise en video bak scenen under det normale arrangementet. Men vi minner om at videoen ikke skal være lenger enn selv opptreden og innenfor reglementet for konkurranse.
  • Vi ber om at videoene sendes inn innen midnatt den 16. november. Ingen føringer eller begrensninger på tidspunkt ut over dette, men vi ber korpsene om å ikke publisere sine egne bidrag før SO bedømmingen er offentlig.
 • Vi samler videoene på et lukket nettsted og gjennomfører bedømming som normalt, altså underholdning og musikk pluss solist.
 • På lørdag den 28. november klokken 17:00 (foreløpig tidspunkt) starter vi en «live broadcast» og publiserer resultatene. Vår intensjon er å lage en kjekk ramme for at korpsene kan samle seg lokalt og delta i denne prisutdelingen slik det normalt skjer under den tradisjonelle avslutningskonserten og prisutdelingen på Stavanger Open kvelden. Kanskje en pizza-kveld? Vi spiller av noen av de innsendte bidragene, og publiserer resultatene divisjon for divisjon. På slutten av webstreamen ligger alle videoene og resultatene tilgjengelig på nettet. Vi jobber med å få med oss en profesjonell partner på dette, og tar derfor litt forbehold her i forhold til webhosting, publisering etc. Korpsene må dog gi full disposisjonsrett over de innsendte videoene til Stavanger Open, slik at vi (eller vår samarbeidspartner) fritt kan publisere de på nettet (selvfølgelig innenfor de reglene som gjelder for slik publisering).
 • Dommerkommentarer sendes ut til korpsene digitalt på slutten av webstream. Diplomer og pokaler distribueres påfølgende uke.
 • Dette er tenkt som et smitterobust lavterskeltilbud til våre trofaste deltagere som kan samle og motivere musikantene, juniorer og aspiranter som vanlig. Det vil være utgifter forbundet med arrangementet som vi må ha dekket. En ser følgelig for seg en fast deltakeravgift på kroner 100 per spillende deltager innbetalt innen 15. oktober. Siden dette er en underholdningskonkurranse, oppfordrer vi til å benytte juniorer og aspiranter i underholdningen kostnadsfritt. Det er kun regulære, spilende medlemmer av korpset det skal betales deltakeravgift for. Aspiranter og juniorer som bare deltar i underholdningen er gratis.
 • Vi må forbeholde oss retten til å avlyse arrangementet hvis det oppstår uforutsette problemer. Hvis arrangementet avlyses, vil det ikke bli noen økonomisk belastning på noe deltagerkorps.
 • NB! Stavanger Open ber i år om en video på 15 minutter som produseres i tråd med de tradisjonelle kriteriene i vårt reglement. Vår intensjon er at dette settes opp og filmes som en konsert i korpsets nærmiljø, men dette er ikke et krav. Om noen skulle ønske å filme sitt bidrag uten publikum er dette også mulig. Samtidig kan bidraget gjerne være en del av en lenger konsert eller et større lokalt arrangement hvis skolekorpsene synes det mye arbeid med en lokal konsert av så kort varighet. Korps kan f.eks. samarbeide om en konsert så lenge de forholder seg til smittevernreglene og antallsbegrensningene som gjelder for denne type arrangement.

Eventuelle spørsmål rettes til on.ne1660469865poreg1660469865navat1660469865s@tso1660469865p1660469865.