Viktig!

Oppdatert 09.09.2020

Påmeldingfristen i 2020 er 1. oktober fordi det er et digitalt format hvor deltagende korps lager en video i h.t. reglene i Stavanger Open med vekt på underholdning som sendes inn innen16. november. Videoen produseres av deltagende korps i henhold til reglene for konkurransen som finnes her (uten vurdering av inn- og utmarsj, pluss mindre vekt på kontakt med publikum).

To sett med kopier av partiturene sendes inn til Eldar Larsen, Pastor Brekkesvei 13, 4011 STAVANGER innen 5. november og vil bli benyttet under bedømmingen av musikkdommerne som vanlig.

Innbetaling av deltageravgiften til konto 3201.38.42328 innen 1. november.

Husk å melde inn solister! Vi deler ut solistpris i alle divisjoner.

Husk at Stavanger Open er en underholdningskonkurranse. Vi oppfordrer til kreativitet når dere skal ta en video av en opptreden for hjemmepublikum, og håper vi mottar mange videoer med mye artig underholdning som inkluderer bruk av aspiranter og juniorer. Tilbakemeldingen til korpsene blir den 28. november (foreløpig dato). Vi tar sikte på å lage et underholdende og spennende web-arrangement hvor korpsene kan samles i sine egne lokaler, følge premieutdelingen og få smakebiter fra de innsendte videoene.

NB! Stavanger Open ber i år om en video på 15 minutter som produseres i tråd med de tradisjonelle kriteriene i vårt reglement. Vår intensjon er at dette settes opp og filmes som en konsert i korpsets nærmiljø, men dette er ikke et krav. Om noen skulle ønske å filme sitt bidrag uten publikum er dette også mulig. Samtidig kan bidraget gjerne være en del av en lenger konsert eller et større lokalt arrangement hvis skolekorpsene synes det mye arbeid med en lokal konsert av så kort varighet. Korps kan f.eks. samarbeide om en konsert så lenge de forholder seg til smittevernreglene og antallsbegrensningene som gjelder for denne type arrangement.