Økte smitteverntiltak – 2020-konkurransen avlyst

Oppdatert 7. januar 2021

Smittesituasjonen, kombinert med at konkurransen måtte utsettes på grunn av innføring av nye smitteverntiltak (se opprinnelig artikkel nedenfor), har dessverre gjort det vanskelig for flere korps å kunne stille med videoopptak til årets konkurranse. Dette betyr at vi har sett oss nødt til å avlyse Stavanger Open 2020. Vi håper at smitteverntiltak og vaksinering bidrar til at aktivitetsnivået i Norge vil kunne normaliseres utover 2021, og at vi kan invitere til Stavanger Open 2021 under mer normale forhold.

Påmeldte deltakere har mottatt informasjon om avlysningen, og vil få refundert deltakeravgiften i sin helhet.


Som de fleste nok har fått med seg har NMF oppfordret korpsene til å ta en 14 dagers stopp i aktivitetene som en følge av de nasjonale Corona-tiltakene og den pågående pandemi-bølgen. Vi har fått tilbakemelding om at dette naturlig nok representerer et stort problem i forhold til tidslinjen i Stavanger Open, noe vi selvfølgelig anerkjenner. Vi har derfor hatt et møte i arrangementskomiteen i dag, og kommet opp med følgende løsning:

  • Vi utsetter Stavanger Open 2020 på ubestemt tid. Om nødvendig lar vi arrangementet gli inn i første kvartal 2021, men vi lover å sette det opp igjen når forholdene ligger til rette for det. Hvis slike forhold mot formodning ikke skulle oppstå i rimelig tid vil vi fremdeles forbeholde oss retten til å kansellere, men da består løftet om full refusjon av påmeldingsavgiften.
  • De påmeldte som ikke ønsker å være med på en utsettelse gir oss beskjed om det og får refundert påmeldingsavgiften umiddelbart. Vi henstiller selvfølgelig til fleste mulig å delta på tross av utsettelsen da vi fortsatt er avhengig av en minimumsdeltagelse for å få dekket utgiftene med arrangementet.

Tilbakemeldingene vi har fått fra flere korps er at arbeidet med programmet til årets arrangement går godt, at det er nedlagt mye arbeid og at musikantene er engasjert og motivert til å ferdigstille innslagene sine. Vi ønsker å opprettholde denne muligheten som korpsene har til å øve målrettet mot noe i disse dager da de fleste ting bli kansellert. De som blir med på en utsettelse vil altså ha mulighet til å spille inn sin video på det tidspunktet som passer de, ikke publisere den, men sende den inn til oss og dermed delta på konkurransen. For øyeblikket klarer vi dessverre ikke å gi en eksakt dato for når konkurransen da vil materialisere seg, men vi lover at vi skal komme tilbake så snart situasjonen tillater det.

Hører vi ikke fra dere tar vi det som en aksept for utsettelsen og regner dere fortsatt som deltagere på de nye premissene. Skulle dere velge å melde dere av arrangementet håper vi at dere gir oss beskjed innen 11.11.2020. Vi beklager komplikasjonene dette lager for dere, men føler oss sikre på forståelse for at dette skyldes faktorer som er langt utenfor vår kontroll.