Hva skjer i 2021?

Lørdag 13. november 2021 håper vi at situasjonen er såpass normalisert at vi igjen kan arrangere en konkurranse med fysisk tilstedeværelse for både deltakere og publikum. Det er selvsagt ingen som med sikkerhet kan si hvordan situasjonen vil være over sommerferien, og vi jobber derfor med ulike alternativer for avvikling av årets konkurranse:

  • ordinær fysisk konkurranse
  • nedskalert konkurranse i henhold til krav og regler, og med nødvendige smitteverntiltak
  • digitalt avviklet konkurranse*

 

Vi vet hvor frustrerende det er å ikke kunne legge konkrete planer for høsten allerede før sommeren, men ved å ta høyde for alle eventualiteter, og legge til rette for en avvikling enten fysisk eller digitalt, er vi sikre på at det vil være mulig å arrangere Stavanger Open 2021 lørdag 13. november* i henhold til myndighetenes krav og retningslinjer.

Frister for påmelding, innbetaling av deltakeravgift og innsending av partitur og sceneoppsett opprettholdes som tidligere år. Vi åpner for påmelding over sommerferien.

*Dersom fysisk avvikling ikke er mulig vil påmeldte korps motta separat informasjon vedrørende frist for innsending av video.