Underholdningskonkurransen
for skolekorps

Det blir Stavanger Open 2021!

Arrangementskomiteen for Stavanger Open er glade for å kunne informere om at vi satser for fullt på å lage et flott arrangement 13. november 2021! Vi ser at skolekorpsene har hatt utfordringer under pandemien, og ønsker å bidra til å reetablere normalen ved å stimulere til aktivitet, musikalsk utfoldelse og glede.

Vi ser jo at pandemien fremdeles ikke er over, men ser også de tydelige politiske signalene om at samfunnet er på vei tilbake i en normaliseringsfase. Vi tenker derfor at Stavanger Open 2021 vil bli arrangert etter en tradisjonell mal, men selvfølgelig vil vi opprettholde smitteverntiltak tilpasset normalen i november i år. Korps må derfor påregne mindre sosialisering med andre korps, avstand til andre tilskuere, potensielt færre tilskuere, med mer, uten at vi kan spesifisere disse implikasjonene nærmere foreløpig. Vi oppfordrer deltagende korps til å fortsette å tenke smittevern også om det for eksempel skulle være besteforeldre til stede i salen på arrangementsdagen.

 Vår samarbeidspartner over mange år Stavanger Forum har dessverre fremdeles litt redusert kapasitet, noe som medfører noen endringer for årets arrangement:

  • Arrangementet vil gjennomføres på en scene (i den store salen), ikke to. Dette betyr selvfølgelig at vi kanskje kommer til å møte en kapasitetsbegrensning, men vi skal gjøre det vi kan for å forebygge dette:
    • Vi må utnytte lørdagen så effektivt som mulig, noe som korpsene kan komme til å merke for eksempel ved at spilletiden per korps kanskje må reduseres med noen minutter. Ingenting dramatisk da vi alltid vil etterstrebe å gi korpsene så godt tilbud som mulig, men vi informerer om det tidlig slik at korpsene forhåpentligvis kan ha forståelse for det hvis det manifesterer seg.
    • Vi har fått en opsjon fra Stavanger Forum på å benytte lokalene på fredag ettermiddag og kveld også. Vi har derfor en alternativ plan for å tilby noen korps spilletid på fredag mellom 16 og 21 hvis det skulle vise seg å være nødvendig. Korps som melder seg på må være innforstått med at dette kan bli et alternativ.
    • Korpsmottak, oppbevaring av korpsutstyr og oppvarming vil i år bli i Expo. Det betyr at det er 100 meter avstand mellom oppvarmingsrommene og scenen med en liten innlagt spasertur frem og tilbake sammen med korpsledsagerne. Fordelen er at vi har god plass og ingen lyd inn på scenen. 
  • På bakgrunn av dette må vi dessverre forbeholde oss retten til å sette et tak for antall påmeldte til årets arrangement. Skulle vi gå i taket i forhold til kapasitet når vi har gjort alt vi kan for å utnytte lokalene innenfor rammene ovenfor, må vi dessverre si nei til ytterligere deltagere. Vi vil prioritere korpsene etter tidspunktet for påmeldingen. Førstemann til mølla…
  • Vi oppfordrer korps til å tenke samarbeid under Stavanger Open 2021. Er det mulig at to korps i samme nabolag har mistet medlemmer begge to, og at det kanskje derfor hadde vært ekstra kjekt å samarbeide om deltagelsen i 2021? Det vil skape plass til flere korps, og samtidig kanskje øke gleden for barn og voksne?
  • Det vil bli en tradisjonell festkonsert, men hvis det fremdeles er Corona-restriksjoner må vi selvfølgelig ta høyde for det. Konserten kan bli litt senere enn normalt med mindre tilskuere i salen, eventuelt med video-streaming, men dette må vi komme tilbake til nærmere arrangementet.

Vi tar sikte på å få ut mer informasjon her på nettsidene i løpet av kort tid. Påmeldingen til årets arrangement åpner samme sted mandag 13. september, og holdes åpent i 3 uker, frem til 3. oktober.

Eventuelle spørsmål kan rettes til on.ne1664626412poreg1664626412navat1664626412s@red1664626412el1664626412.

Vi håper for forståelse for de spesielle tiltakene, og på god påmelding og topp stemning under årets arrangement! 😊