Spillerekkefølgen 2021

Vi har lagt ut en divisjonsrekkefølge på siden for spillerekkefølge 2021. Endelig og detaljert oversikt er under utarbeidelse og vi håper å ha den klar i løpet av en ukes tid. Legg merke til at planen i første omgang tar hensyn til tilreisende korps som har lang reisevei og/eller er avhengig av ferje. Vi kan […]