Spillerekkefølgen 2021

Vi har lagt ut en divisjonsrekkefølge på siden for spillerekkefølge 2021. Endelig og detaljert oversikt er under utarbeidelse og vi håper å ha den klar i løpet av en ukes tid.

Legg merke til at planen i første omgang tar hensyn til tilreisende korps som har lang reisevei og/eller er avhengig av ferje. Vi kan ikke garantere at vi kan ta hensyn til øvrige ønsker som ikke allerede er meldt inn.