• Bruk 16:9-format på presentasjoner. Medbrakt minnepinne eller egen PC med tilkobling via HDMI kabel.
  • Vi ber om at tekniske behov avklares på forhånd. For eksempel må en stille med gitarforsterker selv. Forsterkerbehov til f.eks. kassegitar eller keyboard må også meldes inn.
  • Det vil være to monitorer for lyd på scenen.
  • Scenebelysningen kan stort sett justeres i modus av eller på. I tillegg kan en sette ulike farger lys på scenen og på sideteppene.
  • Det vil være en fast plass på scenen merket med et kryss hvor det er mulig å få spotlys på en eventuell solist. Lyset settes ca. 2 meter til venstre for midten av scenen sett fra salen, og ca. 2 meter fra scenekanten.

Det er to parkeringshaller i tilknytning til Stavanger Forum, P-Forum [ekstern lenke] og P-Siddis [ekstern lenke]. Det vil normalt være mulighet for bussparkering i Gunnar Warebergs gate [ekstern lenke] ved Stavanger Idrettshall. Vær oppmerksom på at det kan pågå parallelle arrangementer i de andre salene som begrenser antall ledige parkeringsplasser både for bil og for buss. Vi gjør vårt beste for å opplyse om eventuelle parallelle arrangementer i nyhetsoversikten på forsiden.

Innenfor hovedinngangen til Stavanger Forum finner dere et bord for ankomstregistrering. Her får dere også utlevert billettarmbånd til spillende musikanter i henhold til antall påmeldte samt til to ledsagere.

Eventuell levering av slagverkinstrumenter som Stavanger Open ikke stiller med gjøres i henhold til kart. Levering kan stort sett gjøres i oppsatte pauser og/eller mellom to korps.

Avtal levering og henting med scenepersonell på den aktuelle scenen.

En av våre korpsledsagere henviser korpset til sted for utpakking av instrumenter.  Når korpset har framført sitt program må den henviste plassen ryddes for instrumenter og -kasser.

Vi har i utgangspunktet ikke anledning til å tilby oppbevaring av instrumenter og -kasser etter at korpset har framført sitt program.

Korpset ledsages fra utpakkingsområdet til eget oppvarmingsrom som korpset disponerer i ca. 25 minutter. 

Det er stoler og notestativer i oppvarmingsrommene, men det er ikke tilgang til slagverkinstrumenter.

Korpsets slagverkere hentes en stund før resten av korpset for å se til at slagverkinstrumentene er korrekt plassert på scenen.

Resten av korpset hentes ca. 5 minutter før korpset skal på scenen. La notestativer og stoler stå igjen i oppvarmingsrommet.

Vårt scenepersonell  gir klarsignal til korpsets representanter når kulisser og rekvisitter kan rigges på scenen. Unngå å gå i veien for scenepersonellet.

Korpset ledsages fra oppvarmingsrommet til egen korpsinngang utenfor den aktuelle salen. Her stiller korpset opp i den rekkefølgen dere har øvd inn på forhånd med hensyn til hvilken sal dere er plassert i.

Innhold vist via trekkspill

Utmarsj skjer i henhold til informasjon fra korpsledsager eller kart over den aktuelle salen

Umiddelbart etter utmarsj må musikantene pakke ned instrumenter og fjerne kasser og utstyr fra utpakkingsområdet.

Kulisser og rekvisitter fjernes fra scenen etter klarsignal fra scenepersonell. Unngå å gå i veien for scenepersonellet.

I tråd med at vi ikke har anledning til å tilby oppbevaring av instrumenter og -kasser så har vi dessverre heller ikke anledning til å reservere egne rom for korps som ønsker felles bespisning i løpet av dagen. Vi kan eventuelt bidra med forslag til eksterne lokaler som korpsene selv kan kontakte for nærmere opplysninger.

Det vil være tilgang til kafeen som er plassert mellom de to salene, men vi ber om at korps ikke samles her i lengre perioder.

Dersom det skulle bli uvanlig stor pågang så vil konkurransedeltakere og ledsagere bli prioritert foran øvrig publikum. Vi har dessverre ikke mulighet for å reservere plasser/rader på vegne av deltakerkorpsene.