Underholdningskonkurransen
for skolekorps

Hvordan evalueres den musikalske framføringen?

Kriteriene for evaluering av den musikalske framføringen følger NMFs retningslinjer for dommere i konsertkonkurranser. Retningslinjene finner du her.

Solister
Solisten(e) vurderes av dommerne samtidig med korpsets framføring. Det er ikke innført egne kriterier for solistpris.
Solister som ønsker å delta i konkurranse om solistpris i korpsets divisjon må være påmeldt som solister innen to uker før konkurransedagen. Påmeldingen må inneholde stykkets tittel, samt solistens navn og instrument. Solist kan meldes på i forbindelse med påmelding, innsending av program eller innsending av partitur (innen oppgitte frister). Solister som ikke er påmeldt med navn og instrument vil ikke bli vurdert.

Hvordan evalueres sceneopptreden?

Stavanger Open er en underholdningskonkurranse for skolekorps, så arrangementskomiteen oppfordrer deltagerne til å vektlegge underholdningen også slik at det blir en humørfylt og fargerik konkurranse. I tidligere år har vi sett alt fra mini-musikaler, sjørøvere, lufthavner og Harry Potter, bare for å nevne noen eksempler, og det har vært veldig givende å se den glød og entusiasme skolekorps-foreldre og unger legger for dagen. Det er slikt som gir arrangementskomiteen energi til å holde på!
For å hjelpe korpsene til å oppnå en god poengsum i underholdningskategorien har vi laget denne veiledningen som viser hva dommerne er bedt å vurdere.

Det kan oppnås maksimalt 150 poeng i 10 kategorier

Kategori Kriterier
1. Innmarsj Under innmarsjen legges det vekt på en stilig innmarsj, enten med spesielle effekter eller i ren klassisk stil. Instrumentgrep vurderes. Ved bruk av marsj forlanges det venstre fot takt over hele linja.
2. Instrumenthåndtering Instrumenthåndtering evalueres under hele opptreden, men første instrumentheving vektlegges spesielt. Likhet innenfor gruppene, timing og ro og ryddighet i pausene er elementer dommerne ser etter.
3. Scenesetting/effekter I kategorien scenesetting/effekter vurderes bruk av spesielle sceneeffekter. For å oppnå full score forlanges det full utnyttelse av scenen og mange visuelle effekter.
4. Spilleglede Her gjelder det å få musikerne til å vise smil og humør, små spillopper i regi med latter og utstråling gir uttelling. For å oppnå full score må det vises særdeles godt engasjement og ekte fornøyelse.
5. Publikum Her skal dommerne vurdere om korpset og dirigenten oppnår kontakt med publikum. Noen korps har ikke like mange tilskuere, og dette blir det tatt hensyn til.
6. Antrekk korps Om korpset har konvensjonelle uniformer eller kostymer vurderes det i denne kategorien. Det skal være konsistens i rekkene eller tematikken, og i det uniformerte tilfellet skal det ikke være  forskjell på sokker, skjorter, sko etc.
7. Spesielle kostymer Dersom korpset eller deler av det benytter spesielle kostymer vurderes kreativitet, hvor gjennomført det er og for toppkarakter må store deler av korpset være involvert.
8. Dramatisering For å vurdere dramatisering ser dommerne etter spesielle innslag som skaper underholdningsverdi utover det musikalske. Det kreves at dette gjøres som en integrert del av korpset og opptreden slik at det ikke blir to separate «show» som kjører hver for seg.
9. Utmarsj Vurderingen av utmarsjen følger de samme kriteriene som innmarsjen.
10. Totalinntrykk Denne «korrigeringsposten» skal dommerne benytte for å belønne elementer som faller utenfor kategoriene og/eller skille to korps som ligger nære men likevel skiller seg fra hverandre.

Hva kan vi gjøre, og hva kan vi ikke gjøre på scenen?

Erfaring fra tidligere konkurranser har vist at det er et behov for flere felles regler for hva som er tillatt og ikke på scenen.
Vi ønsker selvsagt ikke å kvele korpsenes kreativitet, men salene krever visse tiltak.

Det er dessverre ikke tillatt å benytte:
– røykmaskin, hazer (tørris er tillatt i moderate mengder)
– såpebobler i større omfang eller såpeboblemaskin
– rekvisitter som krever omfattende opprydding/rengjøring i etterkant (snømaskin, konfetti o.l.). Eventuelle oppryddingskostnader fakturerers det aktuelle korpset.
– levende lys/åpen flamme, med mindre det er godkjent på forhånd (strenge krav til gjennomføringen)
– røkelse (av hensyn til allergikere)

Derimot er det tillatt å benytte:
– egne rekvisitter
– egen scenografi (må kunne monteres og demonteres på under 5 minutter av hensyn til tidsplanen)
– egen, enkel lysrigg (skal kunne kobles til ordinære strømuttak, og skal ikke bestå av salens lysrigg)
– salens lysrigg, kun for demping av lys/mørklegging av sal
– salens projektorer (ferdigproduserte filer som skal vises må sendes inn i forkant)
– salens mikrofon
– salens PA-anlegg (tilkobling til miksebord via mini-jack)

Brudd på disse reglene vil medføre poengtrekk.

Alle tekniske behov må meldes inn senest mandag i konkurranseuken.

For de som har med egen PC med HDMI-utgang for visning av bilder, video, presentasjon så anbefaler vi at dere tar kontakt med tekniker bak i salen i god tid før korpset skal på scenen. Har dere tilsvarende medier på minnepinne så bør denne merkes med korpsets navn og leveres til tekniker tidlig slik at de kan sjekke at alt er på plass.

Vi anmoder alle som har medier for projeksjon på lerret å sitte sammen med teknikeren for eventuell veiledning. Dette gjelder også dersom forestillingen inneholder endring i lyssetting i henhold til punktene ovenfor. Husk at det er dere som kjenner musikken og forestillingen, teknikeren har ikke sett eller hørt det dere presenterer og vil trolig har behov for veiledning underveis.

Vi tar gjerne imot kommentarer på kriteriene! Adressene finner du under Kontakt oss. Vi setter pris på all konstruktiv kritikk som kan forbedre oss og arrangementet! Håper vi sees på neste Stavanger Open!!

Hilsen
Arrangementskomiteen.

Hopp rett ned til innholdet