Premiering og festkonsert

Pokal for musikalsk fremførelse til de tre øverste plasseringene innen alle divisjoner.
Premiering i sceneopptreden for første, andre og tredje plass i hver sal (sal 1 og 2).
Premiering til beste solist(er). Husk at solistene må være påmeldt som solister, og at de må spille et korpsinstrument for å kunne vurderes i konkurransen.
Alle deltakerkorps mottar også diplom med poengsum og plassering, og dommerkommentarer for musikalsk framføring og sceneopptreden.

Solister
Solister som ønsker å delta i konkurranse om solistpris i korpsets divisjon må være påmeldt som solister innen to uker før konkurransedagen. Påmeldingen må inneholde stykkets tittel, samt solistens navn og instrument. Solist kan meldes på i forbindelse med påmelding, innsending av program eller innsending av partitur (innen oppgitte frister). Solister som ikke er påmeldt med navn og instrument vil ikke bli vurdert.

Premieutdeling
Premieutdelingen skjer i forlengelsen av festkonserten.

Festkonsert
Festkonserten holdes i Stavanger Forum, stor sal, i forbindelse med premieutdelingen.

Billetter
Se informasjon om billettkjøp og -priser.