Gå til: 2. divisjon – 3. divisjon

Janitsjar 1. divisjon

Årstall Korps Kommentar
1993 Eiganes skolekorps
1994 Odda skulekorps
1995 Odda skulekorps
1996 Ingen deltakere
1997 Ingen deltakere
1998 Ingen deltakere
1999 Ingen deltakere
2000 Ingen deltakere
2001 Ingen deltakere
2002 Ingen deltakere
2003 Ingen deltakere
2004 Madlamark skolekorps
2005 Ingen deltakere
2006 Madlamark skolekorps
2007 Ingen deltakere
2008 Ingen deltakere
2009 Ingen deltakere
2010 Ingen deltakere Ikke videreført fra 2011

Janitsjar 2. divisjon

Årstall Korps Kommentar
1992 Nylund skolekorps
1993 Nylund skolekorps
1994 Austrått skolekorps
1995 Austrått skolekorps
1996 Nylund skolekorps Pokal til odel og eie
1997 Nylund skolekorps
1998 Austrått skolekorps
1999 Austrått skolekorps
2000 Eiganes skolekorps
2001 Eiganes skolekorps
2002 Eiganes skolekorps Pokal til odel og eie
2003 Eiganes skolekorps
2004 Austrått skolekorps
2005 Eiganes skolekorps
2006 Nylund skolekorps
2007 Eiganes skolekorps Pokal til odel og eie
2008 Madlamark skolekorps
2009 Madlamark skolekorps
2010 Madlamark skolekorps Pokal til odel og eie. Ikke videreført fra 2011

Janitsjar 3. divisjon

Årstall Korps Kommentar
1994 Nærbø skulekorps
1995 Egersund skolekorps
1996 Lura skolekorps
1997 Våland skolekorps
1998 Ingen
1999 Kvernevik skolekorps
2000 Madlamark skolekorps
2001 Madlamark skolekorps
2002 Våland skolekorps
2003 Skolekorpset Sola
2004 Skolekorpset Sola
2005 Vaulen skolekorps
2006 Vaulen skolekorps
2007 Vaulen skolekorps Pokal til odel og eie
2008 Vaulen skolekorps
2009 Vaulen skolekorps
2010 Hana skolekorps Ikke videreført fra 2011