Deltakerinformasjon

Konkurranselokalene

Stavanger Konserthus. I 2023 benytter vi Fartein Valen og Kuppelhallen. Fordeling av divisjonene skjer etter at påmeldingsfristen er utløpt og i god tid før konkurransen.

Parkering

På grunn av høy aktivitet og mange tilreisende anbefaler vi både publikum og deltakere å være ute i god tid.

 • Nærmeste parkeringshall: P-Arketten
 • Bussparkering utenfor hovedinngangen eller mellom Konserthuset og Stavanger Kulturskole
 • Vær oppmerksom på eventuelle parallelle arrangementer i de andre salene som begrenser antall ledige parkeringsplasser både for bil og for buss
 • I nyhetsoversikten på forsiden vil vi gjøre vårt beste for å informere om parallelle arrangementer
 • Se også Stavanger Parkering

Under konkurransen

 • Publikumsdørene holdes lukket når et korps har startet sin opptreden og åpnes når korpset har gått av scenen.
 • Unngå trafikk inn og ut av salen av hensyn til øvrig publikum, dommere og korpsene.
 • I sal Fartein Valen henstiller vi publikum til å benytte nederste nivå, parkett. Nederste balkong vil være tilgjengelig for videoopptak. Øvrige balkonger åpnes ved behov.

Konkurranseprogrammet finner du her.

Kafeen

Informasjonen oppdateres

Filmopptak/fotografering

 • Unngå i størst mulig grad å ta bilder med blits, dette kan virke forstyrrende på musikantene
 • Unngå å dekke synsfeltet mot scenen for dommere og øvrig publikum
 • Ta hensyn til gjeldende regler for fotografering og filming på offentlig sted

Billetter

Familie: 350,-
Inntil to voksne og to barn fra samme familie.

Voksne: 150,-

Barn 7 – 16 år: 75,-

Student: 75,-
Må framvise gyldig studentbevis.

Honnør: 75,-

Aspirant/junior: 75,-
Gjelder deltakende musikanter som ikke spiller men som bidrar i sceneopptreden/underholdning.

Spillende musikanter: 275,-
Billetter er inkludert i deltakeravgiften og fås i korpsets «velkomstpakke» ved ankomst.

Billetter kjøpes ved hovedinngangen og gjelder for både konkurransedelen og festkonserten/premieutdelingen.

NB! Det er ikke egne billetter for festkonserten/premieutdelingen.

Deltakende korpsmusikanter prioriteres foran betalende publikum dersom vi overstiger maks antall personer tillatt i salene.

Deltakeravgift og påmelding

Kr. 275 pr. spillende musikant. Dekker inngang til konkurransen hele dagen, og festkonserten.
Kr. 75 pr. junior/aspirant som ikke spiller men deltar som del av opptredenen med sang, dans o.l.
Deltakeravgiften faktureres i forkant av konkurransen.

Hvert deltagerkorps mottar ett billettbånd for hver påmeldte spillende musikant. Billettbåndet må festes rundt håndleddet slik at det ikke kan falle av og gir adgang til konkurransen og festkonserten.

Eksempel: 25 musikanter + 10 deltagende aspiranter:
25 musikanter x 275,- = 6875
+ 10 aspiranter x 50,- = 500
= for innbetaling: 7375,-

Deltakeravgiften faktureres i forkant av konkurransen.

NB! Ved å registrere påmeldingen bekrefter du også å ha lest konkurransereglene på disse sidene.

Solister

 • Solister må spille et korpsinstrument
 • Solister må være påmeldt som solister innen to uker før konkurransedagen for å delta vurderingen for solistpris
 • Påmeldingen må inneholde stykkets tittel og solistens navn og instrument. Solist kan meldes på i forbindelse med påmelding, innsending av program eller innsending av partitur.
 • Solister som ikke er påmeldt med navn og instrument vil ikke bli vurdert.

Frister

Se oversikt på forsiden.

Område- og salkart

Oppdateres

Konkurranseregler

Deltagere

 • Konkurransen er åpen for alle korpsets faste utøvende medlemmer ut det året en fyller 19 år.
 • Det er ikke tillatt å benytte støttemedlemmer.
  • Det kan ved sykdom, uhell og lignende søkes om dispensasjon for å erstatte enkelt-medlemmer.
 • Sammensatte ensembler kan ikke delta men to eller flere korps kan delta sammen.

Divisjonsfordeling

 • Det konkurreres i inntil 4 divisjoner i brassband og inntil 4 i janitsjar.
 • Korps som melder seg på som eneste deltaker i sin divisjon vil bli plassert i en tilstøtende divisjon med flere deltakere.
 • Korps som havner på 1. og 2. plass rykker automatisk opp en divisjon i neste års konkurranse, tilsvarende rykker de to nederste korpsene ned en divisjon. Tildelingen baseres på spilleresultatene fra fjorårets resultater. Tildelingen er ikke endelig, det kan eksempelvis søkes om å beholde divisjonsplassering på bakgrunn av frafall i besetning siden forrige deltakelse. Søknad sendes til on.ne1718724229poreg1718724229navat1718724229s@tso1718724229p1718724229.

Oppvarming

 • Alle korps får ca. 25 minutter til oppvarming i eget rom.
  NB! Det er egne notestativer i oppvarmingsrommene.
 • Korpset hentes fra oppvarming 5 minutter før oppsatt spilletid og egen korpsledsager leder korpset til salen.
 • Korpsets trommeslagere hentes separat under oppvarmingen for å bidra til ønsket plassering av slagverkinstrumentene.
 • Dersom korpset må ha noter klar på notestativene før de går inn på scenen kan inntil tre personer slippes inn for dette formålet under riggingen.
 • Personer som skal rigge kulisser og lignende slippes inn samtidig med trommeslagerne. NB! Korpsets slagverkere eller medhjelpere er ansvarlige for eventuell justering av markørene for stemming av paukene.

Tidsbruk på scenen

 • Effektiv tidsbruk, ikke spilletid, på scenen skal være 15 minutter og regnes fra første til siste tone på scenen inklusive pauser mellom numrene, men eksklusive konferansiertid og inn- og ut-marsj
  • Avvik på mer enn +/- 3 minutter vil føre til poengtrekk på 0,5 poeng pr. minutt
 • Det er avsatt 2,5 minutt for innmarsj og 2,5 minutt for utmarsj
 • Ved avbrudd, f.eks. ved brannalarm, skal de korpsene som blir avbrutt i konsert eller oppvarming få tilbud om å stille til slutt i divisjonen eller dagen, hvis hensiktsmessig av hensyn til bedømming

Vi ber alle korps om å respektere oppsatt spilleplan med hensyn til bruk av tid for opp- og nedrigging av eventuell scenografi o.l.

Lys og lyd

 • Projektorer kan brukes etter avtale.
 • Lys av/på/dimmet er akseptabelt.
 • Lys utover standard lysrigg må korpsene selv besørge, men dette begrenser seg til medbrakte lyskastere som enkelt kan kobles til standard strømkontakter (ikke dimmere).
 • Merk at det er begrenset tid til rigging mellom korpsene.
 • Det er ikke anledning til å rigge eget lys-/lydanlegg foregående dag.
 • Lydutstyr er i utgangspunktet begrenset til tilgjengelige mikrofoner på scenen.

Effekter i underholdningen

Kulisser og rekvisitter kan fritt benyttes så lenge det er plass på sceneområdet, og det ikke er fare for sikkerheten. Alle kulisser og rekvisitter må kunne rigges opp og ned innenfor tiden som korpset har til rådighet (se spillerekkefølgen).

Følgende er dessverre ikke tillatt brukt, av sikkerhetsmessige og/eller økonomiske årsaker:
– Røykmaskin (oljebasert)/hazer
(Bruk av tørris for røykeffekt er tillatt i moderate mengder. Ta kontakt om du er i tvil)
– Såpeboblemaskin
– Snømaskin
– Konfetti og tilsvarende
– Effekter som kan medføre ekstra rengjøring
– Levende lys, åpen flamme, og lignende artikler
– Røkelse og annen type røyk (av allergihensyn)

Medbrakte effekter
Alt av medbrakt utstyr må meldes inn senest mandag i konkurranseuken. Dette gjelder blant annet:
– Større rekvisitter
– Scenografi/kulisser
– Eget lys-/lydutstyr
– PC/minnepinne for visning av bilder/video på lerret
Dette for at teknisk personell i Stavanger Forum skal kunne være forberedt på behovet.

Partiturer for dommerne
Partiturer (kopier) i 2 sett, ett for hver dommer, ordnet i spillerekkefølge, samt program må være levert senest 1. november. Partiturene må være innbundet eller stiftet enten samlet eller separat. Hvert partitur må merkes med korpsets navn og divisjon. Det er sterkt ønskelig at partiturene vedlegges fullstendig programrekkefølge med solistinformasjon (navn og instrument).

Bedømming og evaluering
Åpen bedømming med to dommere som vurderer korpsets musikalske prestasjoner og to dommere som vurderer sceneopptreden/underholdning. Underholdningsdommerne har 150 poeng til disposisjon mens musikkdommerne har inntil 100 poeng til disposisjon og følger samme retningslinjer som dommere i NMF-konkurranser. For underholdningen legges blant annet vekt på innmarsj, instrumentbehandling, antrekk, opptreden på scenen, utmarsj. Spesielle virkemidler/visuelle effekter gir plusspoeng.

Deltakende korps oppfordres til å vektlegge underholdningen, også slik at det blir en humørfylt og fargerik konkurranse. I tidligere år har vi sett alt fra mini-musikaler, sjørøvere, lufthavner og Harry Potter, bare for å nevne noen eksempler, og det har vært veldig givende å se den glød og entusiasme skolekorps-foreldre og unger legger for dagen.

Solister
Solister som ønsker å delta i konkurranse om solistpris i korpsets divisjon må være påmeldt som solister innen to uker før konkurransedagen. Påmeldingen må inneholde stykkets tittel, samt solistens navn og instrument. Solist kan meldes på i forbindelse med påmeldingen. Solister som ikke er påmeldt med navn og instrument vil ikke bli vurdert.
Solisten(e) vurderes av dommerne samtidig med korpsets framføring. Det er ikke innført egne kriterier for solistpris.

Hvordan evalueres sceneopptreden?
For å hjelpe korpsene til å oppnå en god poengsum i underholdningskategorien har vi laget denne veiledningen som viser hva dommerne er bedt å vurdere.

Det kan oppnås maksimalt 150 poeng i 10 kategorier:

1. Innmarsj
Det legges vekt på en stilig innmarsj, enten med spesielle effekter eller i ren klassisk stil. Instrumentgrep vurderes. Ved bruk av marsj forlanges det venstre fot takt over hele linja.

2. Instrumenthåndtering
Instrumenthåndtering evalueres under hele opptreden, men første instrumentheving vektlegges spesielt. Likhet innenfor gruppene, timing og ro og ryddighet i pausene er elementer dommerne ser etter.

3. Scenesetting/effekter
I kategorien scenesetting/effekter vurderes bruk av spesielle sceneeffekter. For å oppnå full score forlanges det full utnyttelse av scenen og mange visuelle effekter.

4. Spilleglede
Her gjelder det å få musikerne til å vise smil og humør, små spillopper i regi med latter og utstråling gir uttelling. For å oppnå full score må det vises særdeles godt engasjement og ekte fornøyelse.

5. Publikum
Her skal dommerne vurdere om korpset og dirigenten oppnår kontakt med publikum. Noen korps har ikke like mange tilskuere, og dette blir det tatt hensyn til.

6. Antrekk korps
Om korpset har konvensjonelle uniformer eller kostymer vurderes det i denne kategorien. Det skal være konsistens i rekkene eller tematikken, og i det uniformerte tilfellet skal det ikke være  forskjell på sokker, skjorter, sko etc.

7. Spesielle kostymer
Dersom korpset eller deler av det benytter spesielle kostymer vurderes kreativitet, hvor gjennomført det er og for toppkarakter må store deler av korpset være involvert.

8. Dramatisering
For å vurdere dramatisering ser dommerne etter spesielle innslag som skaper underholdningsverdi utover det musikalske. Det kreves at dette gjøres som en integrert del av korpset og opptreden slik at det ikke blir to separate «show» som kjører hver for seg.

9. Utmarsj
Vurderingen av utmarsjen følger de samme kriteriene som innmarsjen.

10. Totalinntrykk
Denne «korrigeringsposten» skal dommerne benytte for å belønne elementer som faller utenfor kategoriene og/eller skille to korps som ligger nære men likevel skiller seg fra hverandre.

Dommere
Dommere kan variere over tid, men noen faste kandidater er:
– Åge Østrem, musikk
– Paul Farr, musikk
– PK Svensen, musikk
– Jan Magnus Dahle, musikk

– Anna-Kristin Larsen, underholdning
– Line Geheb, underholdning
– Anja Tveterås, underholdning

Besetninger
Påmeldingen er åpen for:
– Janitsjarkorps
– Brassband
– Fanfarekorps (påmeldes som brassband)
– Storband (påmeldes som brassband)

Det er ikke krav om medlemsskap i NMF/Korpsnett.

Hva er tillatt på scenen?

Erfaring fra tidligere konkurranser har vist at det er et behov for flere felles regler for hva som er tillatt og ikke på scenen.
Vi ønsker selvsagt ikke å kvele korpsenes kreativitet, men salene krever visse tiltak.

Det er dessverre ikke tillatt å benytte:
– røykmaskin, hazer (tørris er tillatt i moderate mengder)
– såpebobler i større omfang eller såpeboblemaskin
– rekvisitter som krever omfattende opprydding/rengjøring i etterkant (snømaskin, konfetti o.l.). Eventuelle oppryddingskostnader fakturerers det aktuelle korpset.
– levende lys/åpen flamme, med mindre det er godkjent på forhånd (strenge krav til gjennomføringen)
– røkelse (av hensyn til allergikere)

Derimot er det tillatt å benytte:
– egne rekvisitter
– egen scenografi (må kunne monteres og demonteres på under 5 minutter av hensyn til tidsplanen)
– egen, enkel lysrigg (skal kunne kobles til ordinære strømuttak, og skal ikke bestå av salens lysrigg)
– salens lysrigg, kun for demping av lys/mørklegging av sal
– salens projektorer (ferdigproduserte filer som skal vises må sendes inn i forkant)
– salens mikrofon
– salens PA-anlegg (tilkobling til miksebord via mini-jack)

Brudd på disse reglene vil medføre poengtrekk.

Alle tekniske behov må meldes inn senest mandag i konkurranseuken.

For de som har med egen PC med HDMI-utgang for visning av bilder, video, presentasjon så anbefaler vi at dere tar kontakt med tekniker bak i salen i god tid før korpset skal på scenen. Har dere tilsvarende medier på minnepinne så bør denne merkes med korpsets navn og leveres til tekniker tidlig slik at de kan sjekke at alt er på plass.

Vi anmoder alle som har medier for projeksjon på lerret å sitte sammen med teknikeren for eventuell veiledning. Dette gjelder også dersom forestillingen inneholder endring i lyssetting i henhold til punktene ovenfor. Husk at det er dere som kjenner musikken og forestillingen, teknikeren har ikke sett eller hørt det dere presenterer og vil trolig har behov for veiledning underveis.

Vi tar gjerne imot kommentarer på kriteriene. Adressene finner du under Kontakt oss. Vi setter pris på all konstruktiv kritikk som kan forbedre oss og arrangementet.

Sceneteknisk

 • Bruk 16:9-format på presentasjoner. Medbrakt minnepinne eller egen PC med tilkobling via HDMI kabel.
  Begge salene har midtstilt lerret, i Mastrafjorden er lerretet plassert over scenen mens i Lysefjorden er det plassert på veggen bak korpset. De to sidelerretene i Mastrafjorden er forbeholdt viktig informasjon og Stavanger Opens logo.
 • Vi ber om at tekniske behov avklares på forhånd. For eksempel må en stille med gitarforsterker selv. Forsterkerbehov til f.eks. kassegitar eller keyboard må også meldes inn.
 • Salsbelysningen kan justeres i modus av eller på. Scenebelysning kan dimmes.
 • Det vil være en fast plass på scenen merket med et kryss hvor det er mulig å få spotlys på en eventuell solist. Lyset settes ca. 2 meter til venstre for midten av scenen sett fra salen, og ca. 2 meter fra scenekanten.
 • Mikrofoner: Det skal være tilgang til én håndholdt mikrofon og én bøylemikrofon på hver scene. Hvis korpset har behov for en ekstra bøylemikrofon så kan det unntaksvis gjøres avtale om bruk av konferansiers mikrofon.

Registrering ved ankomst

Innenfor hovedinngangen til Stavanger Forum finner dere et bord for ankomstregistrering. Her får dere også utlevert billettarmbånd til spillende musikanter i henhold til antall påmeldte samt til to ledsagere.

Tilgjengelig utstyr på scenen

 • Notestativer (sammenleggbare)
 • Stoler
 • Trommesett
 • 4 pauker
 • 1 stortromme
 • 1 klokkespill
 • 1 xylofon
 • 1 stikkebrett

Alle småinstrumenter inklusive skarptromme, stikker, køller og lignende må medtas av det enkelte deltagerkorpset.

Instrumenter, notestativ og stoler plasseres i henhold til innsendt sceneoppsett.

NB! Korpset må selv stille med voksne ledere som hjelper til dersom korpsets eget slagverksutstyr skal benyttes. Alt av rekvisita og eget slagverksutstyr må leveres ved vareleveringen til den respektive scenen, ikke via publikumsinnganger.

Alle deltakerkorps er selv ansvarlige for håndtering av eget utstyr som krever særskilt behandling. Dette gjelder alt som korpset velger å bringe med til konkurranselokalene, og omfatter spesielt, men er ikke begrenset til, instrumenter.

Korpsene oppfordres til å ta kontakt med instrument-/sceneansvarlig i forbindelse med omrigging på scenen, både før og etter korpsets innslag, og må stille med egen rigge-/bærehjelp for denne type utstyr.

Merk at korpsene selv må foreta eventuell justering av markørene som angir stemmingen for paukene.

Korpsets trommeslagere hentes separat under oppvarmingen for å bidra med hjelp til plassering av slagverkinstrumentene. Dersom korpset må ha noter klar på notestativene før de går inn på scenen kan inntil tre personer slippes inn for dette formålet under riggingen.

Husk å merke eget utstyr med korpsets navn!

Levering av slagverkinstrumenter

Eventuell levering av slagverkinstrumenter som Stavanger Open ikke stiller med gjøres i henhold til kart (se lenger oppe i artikkelen). Levering kan stort sett gjøres i oppsatte pauser og/eller mellom to korps.

Avtal levering og henting med scenepersonell på den aktuelle scenen.

Utpakking, oppbevaring, rigging

En av våre korpsledsagere henviser korpset til sted for utpakking av instrumenter.  Når korpset har framført sitt program må den henviste plassen ryddes for instrumenter og -kasser.

Vi har i utgangspunktet ikke anledning til å tilby oppbevaring av instrumenter og -kasser etter at korpset har framført sitt program.

Vårt scenepersonell  gir klarsignal til korpsets representanter når kulisser og rekvisitter kan rigges på scenen. Unngå å gå i veien for scenepersonellet.

Korpset stiller opp i den rekkefølgen dere har øvd inn på forhånd med hensyn til hvilken sal dere er plassert i.

Utmarsj skjer i henhold til informasjon fra korpsledsager eller kart over den aktuelle salen.

Kulisser og rekvisitter fjernes fra scenen etter klarsignal fra scenepersonell. Unngå å gå i veien for scenepersonellet.

Eget rom for korpset?

I tråd med at vi ikke har anledning til å tilby oppbevaring av instrumenter og -kasser så har vi dessverre heller ikke anledning til å reservere egne rom for korps som ønsker felles bespisning i løpet av dagen. Vi kan eventuelt bidra med forslag til eksterne lokaler som korpsene selv kan kontakte for nærmere opplysninger.

Det er tilgang til kafeen som er plassert mellom de to salene, men vi ber om at korps ikke samles her i lengre perioder.

Festkonsert og premieutdeling

Festkonsert
Festkonserten avholdes samme dag som konkurransen og leder inn til den alltid like spennende premieutdelingen. Tidspunkt for festkonserten varierer avhengig av antall deltakerkorps, og vi opplyser om tidspunkt, sted og innhold i festkonserten i konkurranseprogrammet.

Billetter
Se informasjon om billettkjøp og -priser øverst i denne artikkelen.

Dersom det skulle bli uvanlig stor pågang så vil konkurransedeltakere og ledsagere bli prioritert foran øvrig publikum. Vi har dessverre ikke mulighet for å reservere plasser/rader på vegne av deltakerkorpsene.

Premieutdeling
Vi deler ut pokaler for musikalsk fremførelse til de tre øverste plasseringene innen alle divisjoner.
Pokaler deles også ut for sceneopptreden for første, andre og tredje plass i hver sal (sal 1 og 2) og for eventuelle solistvinnere i de ulike divisjonene.

Alle deltakerkorps mottar i tillegg diplom med poengsum og plassering, og dommerkommentarer for musikalsk framføring og sceneopptreden.

Innhold

Hopp rett ned til innholdet