NYHETER OG INFORMASJON

Informasjon

Parkering

Merk at det er begrenset parkering i nærheten av Stavanger Forum. Vi anbefaler derfor publikum og deltakere om å være ute i god tid. Parkeringsanleggene

Les mer »
Hands showing collaboration
Informasjon

Korpsenes ansvar

Alle deltakerkorps er selv ansvarlige for håndtering av eget utstyr som krever særskilt behandling. Dette gjelder alt som korpset velger å bringe med til konkurranselokalene,

Les mer »
Informasjon

Utstyr til utlån og utleie

Har du vært på jakt etter utstyr til korpsets Stavanger Open-opptreden? Etter et tilsendt forslag fra et av deltagerkorpsene er det nå mulig å registrere

Les mer »

Neste konkurranser

2020: 14. november

Stavanger Open

Stavanger Open er en underholdningskonkurranse for skolekorps. Arrangør er Auglend og Tjensvoll skolekorps.

Viktig!

20. september: påmeldingsfrist

1. november:
- innlevering av partitur, 2 eksemplarer til
Eldar Larsen
Pastor Brekkes vei 13
4011 Stavanger

- innbetaling av deltakeravgift til kontonummer 3201.38.42328

- påmelding solist(er)

En uke før konkurransen: Sceneoppsett og eventuell konferansierinfo lastes opp via påmeldingsskjemaet. Mal for sceneoppsett finner du her.

Tono

Stavanger Open tar ansvar for å melde inn alle musikkstykkene som framføres på konkurransen til Tono. Korpsene behøver derfor ikke å gjøre dette selv.

Annonser og sponsor

Vil du ha din logo/annonse her? Kontakt oss på on.ne1585707924poreg1585707924navat1585707924s@tso1585707924p1585707924 for informasjon.