Viktige dokumenter

SCENEOPPSETT:

Bruk vår mal for sceneoppsett med standardsymboler. Det er nyttig for scenearbeiderne å forholde seg til samme type symboler for stoler, notestativer etc. slik at scenen kan klargjøres raskt mellom hvert korps.
–>Last ned malen for sceneoppsett her

Vi ber om at korpsene summerer antall stoler/notestativer ved hver rekke.

Ferdig sceneoppsett (helst pdf) lastes opp til korpsets egen påmelding i program.no senest en uke før konkurransedagen.