Frister og sjekkliste

Senest én uke før konkurransedato
Senest én uke før konkurransedato

Innsending av sceneoppsett

Sceneoppsett og eventuell konferansierinfo lastes opp via påmeldingsskjemaet (bruk lenke til skjemaet som ble sendt per e-post ved påmelding).

Ved utforming av sceneopptreden/sceneshow, husk å ta høyde for muligheter og begrensninger på scenene.

På konkurransedagen
På konkurransedagen

  • Møte opp i god tid før oppvarmingstidspunktet for korpset
  • Kontakte sekretariatet ved inngangen ved ankomst for informasjon og billetter
  • Levere medbrakt slagverkutstyr bak den aktuelle scenen (utover det som er tilgjengelig på scenen)
  • Bidra med riggehjelp dersom nødvendig (spesielt i forbindelse med flytting av medbrakte kostbare instrumenter/utstyr)
  • Sørge for nedrigging av medbrakte instrumenter/scenografi/rekvisitter etter korpsets opptreden
  • Oppbevaring av instrumentkasser o.l. er kun tillatt på anvist plass i en begrenset periode
  • Stavanger Forum tar vare på gjenglemte artikler i en periode etter konkurransedagen men vi oppfordrer likevel alle til å passe ekstra godt på at alle får med seg sine egne saker hjem

Vi oppfordrer alle til å støtte opp om de andre korpsene som publikum, det er alltid kjekkere å spille for et stort publikum.

Stavanger Open-komiteen ønsker alle lykke til og god fornøyelse!

NB! Dersom det skulle være konflikt mellom frister oppgitt her og frister oppgitt i høyre kolonne på hovedsiden gjelder frister oppgitt på hovedsiden.