Alle korps får ca. 25 minutter til oppvarming i eget rom.
NB! Det er egne notestativer i oppvarmingsrommene.

Powered by BetterDocs