Underholdningskonkurransen
for skolekorps

Frister og sjekkliste

Påmeldingsskjemaet åpnes i begynnelsen av september.

Deltageravgift betales inn til konto nummer 3201.38.42328 i henhold til deltageravgift.

To eksemplarer av hvert partitur sendes/leveres til:
Eldar Larsen
Pastor Brekkes vei 13
4011 Stavanger

Påmelding av solist(er) kan gjøres i forbindelse med innlevering av partitur. Husk stykkets tittel, navn på solist(er) og instrument.

Sceneoppsett og eventuell konferansierinfo lastes opp via påmeldingsskjemaet (lenke til skjemaet finnes i påmeldingsbekreftelsen som ble sendt på epost).

Ved utforming av sceneopptreden/sceneshow, husk å ta høyde for muligheter og begrensninger på scenene.

  • Møte opp i god tid før oppvarmingstidspunktet for korpset
  • Kontakte sekretariatet ved inngangen ved ankomst for informasjon og billetter
  • Levere medbrakt slagverkutstyr bak den aktuelle scenen (utover det som er tilgjengelig på scenen)
  • Bidra med riggehjelp dersom nødvendig (spesielt i forbindelse med flytting av medbrakte kostbare instrumenter/utstyr)
  • Sørge for nedrigging av medbrakte instrumenter/scenografi/rekvisitter etter korpsets opptreden
  • Oppbevaring av instrumentkasser o.l. er kun tillatt på anvist plass i en begrenset periode
  • Stavanger Forum tar vare på gjenglemte artikler i en periode etter konkurransedagen men vi oppfordrer likevel alle til å passe ekstra godt på at alle får med seg sine egne saker hjem

Vi oppfordrer alle til å støtte opp om de andre korpsene som publikum, det er alltid kjekkere å spille for et stort publikum.

Stavanger Open-komiteen ønsker alle lykke til og god fornøyelse!

NB! Dersom det skulle være konflikt mellom frister oppgitt her og frister oppgitt i høyre kolonne på hovedsiden gjelder frister oppgitt på hovedsiden.

Hopp rett ned til innholdet