Hva står på scenen?

Utstyr på scenen

– Notestativer (sammenleggbare), antall og plassering som spesifisert i innsendt sceneoppsett
– Stoler, antall og plassering som spesifisert i innsendt sceneoppsett
– Trommesett, plassering som spesifisert i innsendt sceneoppsett
– 4 pauker, plassering som spesifisert i innsendt sceneoppsett
– Stortromme, plassering som spesifisert i innsendt sceneoppsett
– Klokkespill, plassering som spesifisert i innsendt sceneoppsett
– Xylofon, plassering som spesifisert i innsendt sceneoppsett
Alle småinstrumenter inklusive skarptromme må medtas av det enkelte deltagerkorpset.

NB! Korpset må selv stille med voksne ledere som hjelper til dersom korpsets eget slagverksutstyr skal benyttes. Alt av rekvisita og eget slagverksutstyr må leveres ved vareleveringen til den respektive scenen, ikke via publikumsinnganger.

Alle deltakerkorps er selv ansvarlige for håndtering av eget utstyr som krever særskilt behandling. Dette gjelder alt som korpset velger å bringe med til konkurranselokalene, og omfatter spesielt, men er ikke begrenset til, instrumenter.

Korpsene oppfordres til å ta kontakt med instrument-/sceneansvarlig i forbindelse med omrigging på scenen, både før og etter korpsets innslag, og må stille med egen rigge-/bærehjelp for denne type utstyr.

Husk å merke eget utstyr med korpsets navn!