Underholdningskonkurransen
for skolekorps

Utstyr på scenen

Liten sal Stor sal
– Notestativer (sammenleggbare)
– Stoler
– Trommesett
– 4 pauker
– 1 stortromme
– 1 klokkespill
– 1 xylofon
– 1 stikkebrett
– Notestativer (sammenleggbare)
– Stoler
– Trommesett
– 4 pauker
– 1 stortromme
– 1 klokkespill
– 1 xylofon
– 1 stikkebrett
– 1 vibrafon (gjelder 2022)
– 1 marimba (gjelder 2022)

Alle småinstrumenter inklusive skarptromme, stikker, køller og lignende må medtas av det enkelte deltagerkorpset.

Instrumenter, notestativ og stoler plasseres i henhold til innsendt sceneoppsett.

NB! Korpset må selv stille med voksne ledere som hjelper til dersom korpsets eget slagverksutstyr skal benyttes. Alt av rekvisita og eget slagverksutstyr må leveres ved vareleveringen til den respektive scenen, ikke via publikumsinnganger.

Alle deltakerkorps er selv ansvarlige for håndtering av eget utstyr som krever særskilt behandling. Dette gjelder alt som korpset velger å bringe med til konkurranselokalene, og omfatter spesielt, men er ikke begrenset til, instrumenter.

Korpsene oppfordres til å ta kontakt med instrument-/sceneansvarlig i forbindelse med omrigging på scenen, både før og etter korpsets innslag, og må stille med egen rigge-/bærehjelp for denne type utstyr.

Merk at korpsene selv må besørge justering av markørene som angir stemmingen for paukene.

Korpsets trommeslagere hentes separat under oppvarmingen for å bidra med hjelp til plassering av slagverkinstrumentene. Dersom korpset må ha noter klar på notestativene før de går inn på scenen kan inntil tre personer slippes inn for dette formålet under riggingen.

Husk å merke eget utstyr med korpsets navn!

Hopp rett ned til innholdet