Konkurranseregler

Deltagere
«Stavanger Open» er en underholdningskonkurranse for skolekorps, som er åpen for alle korpsets faste utøvende medlemmer ut det året en fyller 19 år.
Det er ikke tillatt å benytte støttemedlemmer. Sammensatte ensembler kan ikke delta.
Det kan ved sykdom, uhell osv. søkes om dispensasjon for å erstatte enkelt-medlemmer. Aksepterte vikarer vil ikke være med i kampen om solistpriser, og de skal ikke inneha essensielle stemmer som solist eller leder for større instrumentgrupper. Det kan søkes om bruk av maksimum 2 vikarer.
Det konkurreres i 4 divisjoner i Brassband og 4 i Janitsjar. Korps som melder seg på som eneste deltaker i sin divisjon vil bli plassert i en tilstøtende divisjon med flere deltakere. Korps som havner på de to øverste plassene i en divisjon rykker automatisk opp en divisjon, tilsvarende rykker de to nederste korpsene i en divisjon ned en divisjon. Tildelingen baseres på spilleresultatene fra fjorårets resultater. Tildelingen er ikke endelig, det kan eksempelvis søkes om å beholde divisjonsplassering på bakgrunn av frafall i besetning siden forrige deltakelse.
Solister må være innmeldt som solister i forkant (må være oppgitt i programheftet), og de må spille et korpsinstrument for å kunne vurderes i konkurransen.

Oppvarming
Alle korps får ca. 25 minutter til oppvarming i eget rom.
NB! Det er egne notestativer i oppvarmingsrommene.

Tidsbruk
Effektiv tidsbruk, ikke spilletid, på scenen skal være 15 minutter (fra første til siste tone på scenen inklusive pauser mellom numrene, men eksklusive konferansiertid og inn- og ut-marsj). Avvik hver vei på mer enn 3 minutter vil føre til poengtrekk. (0,5 poeng pr. minutt). Det er avsatt 2,5 minutt for innmarsj og 2,5 minutt for utmarsj.

Ved avbrudd, f.eks. ved brannalarm, skal de korpsene som blir avbrutt i konsert eller oppvarming få tilbud om å stille til slutt i divisjonen eller dagen (hvis hensiktsmessig av hensyn til bedømming).

Vi ber alle korps om å respektere oppsatt spilleplan med hensyn til bruk av tid for opp- og nedrigging av eventuell scenografi o.l.

Lys og lyd
Projektorer kan brukes etter avtale.
Lys av/på/dimmet er akseptabelt.
Lys utover standard lysrigg må korpsene selv besørge, men dette begrenser seg til medbrakte lyskastere som enkelt kan kobles til standard strømkontakter (ikke dimmere).
Husk at det er begrenset tid til rigging mellom korpsene. Det er ikke anledning til å rigge eget lys-/lydanlegg foregående dag.
Lydutstyr er i utgangspunktet begrenset til tilgjengelig mikrofon på scenen.

Effekter i underholdningen
Kulisser og rekvisitter kan fritt benyttes så lenge det er plass på sceneområdet, og det ikke er fare for sikkerheten. Alle kulisser og rekvisitter må kunne rigges opp og ned innenfor tiden som korpset har til rådighet (se spillerekkefølgen).

Følgende er dessverre ikke tillatt brukt, av sikkerhetsmessige og/eller økonomiske årsaker:
– Røykmaskin (oljebasert)/hazer
(Bruk av tørris for røykeffekt er tillatt i moderate mengder. Ta kontakt om du er i tvil)
– Såpeboblemaskin
– Snømaskin
– Konfetti og tilsvarende
– Effekter som kan medføre ekstra rengjøring
– Levende lys, åpen flamme, og lignende artikler
– Røkelse og annen type røyk (av allergihensyn)

Medbrakte effekter
Alt av medbrakt utstyr må meldes inn senest mandag i konkurranseuken. Dette gjelder blant annet:
– Større rekvisitter
– Scenografi/kulisser
– Eget lys-/lydutstyr
– PC/minnepinne for visning av bilder/video på lerret
Dette for at teknisk personell i Stavanger Forum skal kunne være forberedt på behovet.

Korpsets trommeslagere hentes separat under oppvarmingen for å bidra med hjelp til plassering av slagverkinstrumentene. Dersom korpset må ha noter klar på notestativene før de går inn på scenen kan inntil tre personer slippes inn for dette formålet under riggingen. Personer som skal rigge kulisser og lignende slippes inn samtidig med trommeslagerne.

Partiturer
Partiturer (kopier) i 2 sett, ett for hver dommer, ordnet i spillerekkefølge, samt program må være levert senest 1. november. Partiturene må være innbundet eller stiftet enten samlet eller separat. Hvert partitur må merkes med korpsets navn og divisjon. Det er sterkt ønskelig at partiturene vedlegges fullstendig programrekkefølge med solistinformasjon (navn og instrument).

Bedømming
Åpen bedømming. Det er to dommere som vurderer korpsets musikalske prestasjoner og to dommere som vurderer sceneopptreden. Scenedommere har 150 poeng til disposisjon. Det legges blant annet vekt på inngang, instrumentbehandling, antrekk, opptreden på scenen, utgang. Spesielle virkemidler / visuelle effekter gir plusspoeng. Se øvrige kriterier her (åpnes i eget vindu). Inngang fra gangen på utsiden av salen. Våre korpsledsagere henter korpset fra oppvarming i god tid og leder korpset til salen.

Solister
Solister som ønsker å delta i konkurranse om solistpris i korpsets divisjon må være påmeldt som solister innen to uker før konkurransedagen. Påmeldingen må inneholde stykkets tittel, samt solistens navn og instrument. Solist kan meldes på i forbindelse med påmelding, innsending av program eller innsending av partitur (innen oppgitte frister). Solister som ikke er påmeldt med navn og instrument vil ikke bli vurdert.

Dommere
Dommerene varierer over tid, men noen faste kandidater er:
– Åge Østrem, musikk
– Paul Farr, musikk
– PK Svensen, musikk
– Jan Magnus Dahle, musikk

– Anna-Kristin Larsen, underholdning
– Kristine Standal, underholdning
– Jan Fossheim, underholdning

Besetninger
Påmeldingen er åpen for:
– Janitsjarkorps
– Brassband
– Fanfarekorps (påmeldes som brassband)
– Storband (påmeldes som brassband)

Hopp rett ned til innholdet