Oppvarming

Alle korps får ca. 25 minutter til oppvarming i eget rom.

Det er egne notestativer i oppvarmingsrommene.