Påmelding

Se egen artikkel for detaljer rundt årets konkurranse, samt tilpassede konkurranseregler.

VIKTIG!

Dersom påmeldingsskjemaet ikke viser årstall for inneværende år vil ikke påmeldingen anses som gyldig.

Vi opplyser om publiseringsdato for aktuelt påmeldingsskjema her på nettsiden, samt på vår Facebook-side. Vi sender også informasjon på epost til tidligere deltakere.

COVID-19

Oppdatert 24.08.2020

Som de aller fleste kulturarrangører så ønsker også vi å kunne gjennomføre årets konkurranse som normalt. Per i dag er situasjonen relativt utfordrende med tanke på å gjennomføre en konkurranse på lik linje med tidligere år. Vi vil selvsagt ikke avvikle et arrangement som kan sette liv og helse i fare, og vi vurderer derfor en konkurranseløsning i henhold til offentlige råd og retningslinjer.

Vi jobber med ulike løsninger for å kunne avvikle Stavanger Open også i år, og vi vil ha en endelig avgjørelse klar i uke 36.