Stavanger Open i 2020 måtte dessverre utsettes på grunn av koronapandemien.

Arrangementskomiteen planla en alternativ avvikling av konkurransen på en digital plattform som det var interesse blant korpsene for å gjennomføre men på grunn av myndighetenes smittevernrestriksjoner var det umulig for de enkelte korpsene å samles for å øve inn og gjøre videoopptak av sine innslag.

Det ble besluttet å utsette Stavanger Open til november 2021.