Underholdningskonkurransen
for skolekorps

Betaling av deltakeravgift

Fra og med 2023 vil vi utstede faktura for deltakeravgiften. Samarbeidende korps vil motta fellesfaktura.

Dette betyr at det ikke vil være mulig å gjøre endringer i antall deltakere påmeldingsskjemaet fra og med 31. oktober. Vi ber derfor korpsene om å gjøre eventuelle justeringer  ved oppmøte på konkurransedagen.

Kontonummeret som vi tidligere oppga på nettsiden og i tilsendt informasjon skal derfor ikke lenger benyttes for innbetaling.

Hopp rett ned til innholdet