Underholdningskonkurransen
for skolekorps

Kr. 275 pr. spillende musikant. Dekker inngang til konkurransen hele dagen, og festkonserten.
Kr. 75 pr. junior/aspirant som ikke spiller men deltar som del av det kunstneriske innslaget med sang, dans o.l.
Se Frister for siste innbetalingsdato.

Hvert deltagerkorps mottar ett billettbånd for hver påmeldte spillende musikant. Billettbåndet må festes rundt håndleddet slik at det ikke kan falle av. Billettbåndet gir adgang hele konkurransedagen, inkludert festkonserten.

Eksempel: 25 musikanter + 10 deltagende aspiranter:
25 musikanter x 275,- = 6875
+ 10 aspiranter x 50,- = 500
= for innbetaling: 7375,-

Kontonummer for påmeldingsavgift
3201.38.42328
Husk å påføre korpsets navn og fordeling spillende/ikke spillende musikanter.

Ved å registrere påmeldingen bekrefter du også å ha lest konkurransereglene på disse sidene (se Korpsinfo).

Hopp rett ned til innholdet