Deltageravgift
Kr. 275 pr. spillende musikant. Dekker inngang til konkurransen hele dagen, og festkonserten.
Kr. 50 pr. junior/aspirant som ikke spiller men deltar som del av det kunstneriske innslaget med sang, dans o.l. NB! Denne billetten dekker inngang til konkurransen hele dagen, men ikke inngang til festkonserten.
Se Frister for siste innbetalingsdato.

Hvert deltagerkorps mottar ett billettbånd for hver påmeldte spillende musikant. Billettbåndet må festes rundt håndleddet slik at det ikke kan falle av. Billettbåndet gir adgang hele konkurransedagen, inkludert festkonserten.

Eksempel: 25 musikanter + 10 deltagende aspiranter:
25 musikanter x 275,- = 6875
+ 10 aspiranter x 50,- = 500
= for innbetaling: 7375,-

Kontonummer for påmeldingsavgift
3201.38.42328
Husk å påføre avsender og hva innbetalingen gjelder (fordeling spillende/ikke spillende musikanter).

Ved å registrere påmeldingen bekrefter du også å ha lest konkurransereglene på disse sidene (se Korpsinfo).