Underholdningskonkurransen
for skolekorps

Generell informasjon

Konkurranselokaler
Stavanger Open avholdes i Stavanger Forum, Tjensvoll. Adkomst fra E39 like sør for Tjensvollkrysset.

Vi benytter to saler som ligger i tilknytning til Stavanger Forum Hotel (tårnhotellet); Mastrafjorden, som er den største av salene, og Lysefjorden.
Inngang til salene via hovedinngangen like etter inngangen til Stavanger Forum Hotel.

Parkering
Parkeringsanleggene under DNB Arena og ved E39 kan benyttes.
Avgift hele døgnet alle dager. Se oppdatert informasjon hos Stavanger Parkering.

På grunn av høy aktivitet og mange tilreisende anbefaler vi både publikum og deltakere å være ute i god tid.

Under konkurransen
Dørene åpnes etter at hvert av korpsene har gått av scenen. Dørene vil være lukket i ca. 20 minutter hver gang. Vi henstiller publikum til å unngå trafikk inn og ut av salen når dørene er lukket.
NB! Dørene til galleriet i stor sal åpnes ikke med mindre det er fullt i hovedsalen. Filmopptak/fotografering kan gjøres fra galleriet etter avtale med sekretariatet ved hovedinngangen.

Konkurranseprogrammet finner du her.

Festkonsert og premieutdeling
Festkonserten avholdes samme dag som konkurransen og leder inn til den alltid like spennende premieutdelingen. Tidspunkt for festkonserten varierer avhengig av antall deltakerkorps, og vi opplyser om tidspunkt, sted og innhold i festkonserten i konkurranseprogrammet.

Kafeen
Kafeen i Stavanger Forum ligger mellom sal Mastrafjorden og sal Lysefjorden, og har et utvalg av enkel mat, snacks samt kald og varm drikke. Medbrakt mat er dessverre ikke tillatt.

Kafeen driftes av Stavanger Open.

Filmopptak/fotografering
Det er ikke satt noen restriksjoner vedrørende filmopptak/fotografering under konkurransen, men vi oppfordrer til å ikke bruke blits, og til å unngå å dekke synsfeltet for dommere og øvrig publikum. Ellers gjelder generelle regler for fotografering/filmopptak på offentlig sted.

NB! Dørene til galleriet i stor sal åpnes ikke med mindre det er fullt i hovedsalen. Filmopptak/fotografering kan gjøres fra galleriet etter avtale med sekretariatet ved hovedinngangen.

Familie: 350,-
Inntil to voksne og to barn fra samme familie.

Voksne: 150,-

Barn 7 – 16 år: 75,-

Student: 75,-
Må framvise gyldig studentbevis.

Honnør: 75,-

Aspirant/junior: 75,-
Gjelder deltakende musikanter som ikke spiller men som bidrar i sceneopptreden/underholdning.

Spillende musikanter: 275,-
Billetter er inkludert i deltakeravgiften og fås i korpsets «velkomstpakke» ved ankomst.

Billettkjøp
Billetter kjøpes ved hovedinngangen og gjelder for både konkurransedelen og festkonserten/premieutdelingen.

NB! Det er ikke egne billetter for festkonserten/premieutdelingen.

Tidspunkt for festkonserten varierer fra år til år. Se egen sak på forsiden for informasjon om tidspunkt og hvem som holder årets festkonsert.

Vi tar forbehold om at deltakende korpsmusikanter prioriteres foran betalende publikum dersom vi overstiger maks antall personer tillatt i salene. Dette har derimot ikke skjedd ved tidligere arrangementer.

Kr. 275 pr. spillende musikant. Dekker inngang til konkurransen hele dagen, og festkonserten.
Kr. 75 pr. junior/aspirant som ikke spiller men deltar som del av det kunstneriske innslaget med sang, dans o.l.
Se Frister for siste innbetalingsdato.

Hvert deltagerkorps mottar ett billettbånd for hver påmeldte spillende musikant. Billettbåndet må festes rundt håndleddet slik at det ikke kan falle av. Billettbåndet gir adgang hele konkurransedagen, inkludert festkonserten.

Eksempel: 25 musikanter + 10 deltagende aspiranter:
25 musikanter x 275,- = 6875
+ 10 aspiranter x 50,- = 500
= for innbetaling: 7375,-

Kontonummer for påmeldingsavgift
3201.38.42328
Husk å påføre korpsets navn og fordeling spillende/ikke spillende musikanter.

Ved å registrere påmeldingen bekrefter du også å ha lest konkurransereglene på disse sidene.

Deltagere
Stavanger Open er en underholdningskonkurranse for skolekorps, som er åpen for alle korpsets faste utøvende medlemmer ut det året en fyller 19 år.

Det er ikke tillatt å benytte støttemedlemmer. Sammensatte ensembler kan ikke delta.
Det kan ved sykdom, uhell osv. søkes om dispensasjon for å erstatte enkelt-medlemmer. Aksepterte vikarer vil ikke være med i kampen om solistpriser, og de skal ikke inneha essensielle stemmer som solist eller leder for større instrumentgrupper. Det kan søkes om bruk av maksimum 2 vikarer.

Det konkurreres i inntil 4 divisjoner i Brassband og inntil 4 i Janitsjar. Korps som melder seg på som eneste deltaker i sin divisjon vil bli plassert i en tilstøtende divisjon med flere deltakere. Korps som havner på de to øverste plassene i en divisjon rykker automatisk opp en divisjon, tilsvarende rykker de to nederste korpsene i en divisjon ned en divisjon. Tildelingen baseres på spilleresultatene fra fjorårets resultater. Tildelingen er ikke endelig, det kan eksempelvis søkes om å beholde divisjonsplassering på bakgrunn av frafall i besetning siden forrige deltakelse.

Solister må være innmeldt som solister i forkant (må være oppgitt i programheftet), og de må spille et korpsinstrument for å kunne vurderes i konkurransen.

Oppvarming
Alle korps får ca. 25 minutter til oppvarming i eget rom.
NB! Det er egne notestativer i oppvarmingsrommene.

Tidsbruk
Effektiv tidsbruk, ikke spilletid, på scenen skal være 15 minutter (fra første til siste tone på scenen inklusive pauser mellom numrene, men eksklusive konferansiertid og inn- og ut-marsj). Avvik hver vei på mer enn 3 minutter vil føre til poengtrekk. (0,5 poeng pr. minutt). Det er avsatt 2,5 minutt for innmarsj og 2,5 minutt for utmarsj. Ved avbrudd, f.eks. ved brannalarm, skal de korpsene som blir avbrutt i konsert eller oppvarming få tilbud om å stille til slutt i divisjonen eller dagen (hvis hensiktsmessig av hensyn til bedømming).

Vi ber alle korps om å respektere oppsatt spilleplan med hensyn til bruk av tid for opp- og nedrigging av eventuell scenografi o.l.

Lys og lyd
Projektorer kan brukes etter avtale.
Lys av/på/dimmet er akseptabelt.
Lys utover standard lysrigg må korpsene selv besørge, men dette begrenser seg til medbrakte lyskastere som enkelt kan kobles til standard strømkontakter (ikke dimmere).

Husk at det er begrenset tid til rigging mellom korpsene. Det er ikke anledning til å rigge eget lys-/lydanlegg foregående dag.
Lydutstyr er i utgangspunktet begrenset til tilgjengelig mikrofon på scenen.

Effekter i underholdningen
Kulisser og rekvisitter kan fritt benyttes så lenge det er plass på sceneområdet, og det ikke er fare for sikkerheten. Alle kulisser og rekvisitter må kunne rigges opp og ned innenfor tiden som korpset har til rådighet (se spillerekkefølgen).

Følgende er dessverre ikke tillatt brukt, av sikkerhetsmessige og/eller økonomiske årsaker:
– Røykmaskin (oljebasert)/hazer
(Bruk av tørris for røykeffekt er tillatt i moderate mengder. Ta kontakt om du er i tvil)
– Såpeboblemaskin
– Snømaskin
– Konfetti og tilsvarende
– Effekter som kan medføre ekstra rengjøring
– Levende lys, åpen flamme, og lignende artikler
– Røkelse og annen type røyk (av allergihensyn)

Medbrakte effekter
Alt av medbrakt utstyr må meldes inn senest mandag i konkurranseuken. Dette gjelder blant annet:
– Større rekvisitter
– Scenografi/kulisser
– Eget lys-/lydutstyr
– PC/minnepinne for visning av bilder/video på lerret
Dette for at teknisk personell i Stavanger Forum skal kunne være forberedt på behovet.

Korpsets trommeslagere hentes separat under oppvarmingen for å bidra med hjelp til plassering av slagverkinstrumentene. Dersom korpset må ha noter klar på notestativene før de går inn på scenen kan inntil tre personer slippes inn for dette formålet under riggingen. Personer som skal rigge kulisser og lignende slippes inn samtidig med trommeslagerne.

Partiturer
Partiturer (kopier) i 2 sett, ett for hver dommer, ordnet i spillerekkefølge, samt program må være levert senest 1. november. Partiturene må være innbundet eller stiftet enten samlet eller separat. Hvert partitur må merkes med korpsets navn og divisjon. Det er sterkt ønskelig at partiturene vedlegges fullstendig programrekkefølge med solistinformasjon (navn og instrument).

Bedømming
Åpen bedømming. Det er to dommere som vurderer korpsets musikalske prestasjoner og to dommere som vurderer sceneopptreden/underholdning. Underholdningsdommerne har 150 poeng til disposisjon. Det legges blant annet vekt på innmarsj, instrumentbehandling, antrekk, opptreden på scenen, utmarsj. Spesielle virkemidler / visuelle effekter gir plusspoeng.

Inngang fra gangen på utsiden av salen. Våre korpsledsagere henter korpset fra oppvarming 5 minutter før oppsatt spilletid og leder korpset til salen.

Solister
Solister som ønsker å delta i konkurranse om solistpris i korpsets divisjon må være påmeldt som solister innen to uker før konkurransedagen. Påmeldingen må inneholde stykkets tittel, samt solistens navn og instrument. Solist kan meldes på i forbindelse med påmeldingen. Innsending av program og innsending av partitur må foretas innen oppgitte frister. Solister som ikke er påmeldt med navn og instrument vil ikke bli vurdert.

Dommere
Dommere kan variere over tid, men noen faste kandidater er:
– Åge Østrem, musikk
– Paul Farr, musikk
– PK Svensen, musikk
– Jan Magnus Dahle, musikk

– Anna-Kristin Larsen, underholdning
– Line Geheb, underholdning
– Anja Tveterås, underholdning

Besetninger
Påmeldingen er åpen for:
– Janitsjarkorps
– Brassband
– Fanfarekorps (påmeldes som brassband)
– Storband (påmeldes som brassband)

Det er ikke krav om medlemsskap i NMF/Korpsnett.

Hvordan evalueres den musikalske framføringen?

Kriteriene for evaluering av den musikalske framføringen følger NMFs retningslinjer for dommere i konsertkonkurranser. Retningslinjene finner du her.

Solister
Solisten(e) vurderes av dommerne samtidig med korpsets framføring. Det er ikke innført egne kriterier for solistpris.
Solister som ønsker å delta i konkurranse om solistpris i korpsets divisjon må være påmeldt som solister innen to uker før konkurransedagen. Påmeldingen må inneholde stykkets tittel, samt solistens navn og instrument. Solist kan meldes på i forbindelse med påmelding, innsending av program eller innsending av partitur (innen oppgitte frister). Solister som ikke er påmeldt med navn og instrument vil ikke bli vurdert.

Hvordan evalueres sceneopptreden?
Stavanger Open er en underholdningskonkurranse for skolekorps, så arrangementskomiteen oppfordrer deltagerne til å vektlegge underholdningen også slik at det blir en humørfylt og fargerik konkurranse. I tidligere år har vi sett alt fra mini-musikaler, sjørøvere, lufthavner og Harry Potter, bare for å nevne noen eksempler, og det har vært veldig givende å se den glød og entusiasme skolekorps-foreldre og unger legger for dagen. Det er slikt som gir arrangementskomiteen energi til å holde på!

For å hjelpe korpsene til å oppnå en god poengsum i underholdningskategorien har vi laget denne veiledningen som viser hva dommerne er bedt å vurdere.

Det kan oppnås maksimalt 150 poeng i 10 kategorier:

1. Innmarsj
Under innmarsjen legges det vekt på en stilig innmarsj, enten med spesielle effekter eller i ren klassisk stil. Instrumentgrep vurderes. Ved bruk av marsj forlanges det venstre fot takt over hele linja.

2. Instrumenthåndtering
Instrumenthåndtering evalueres under hele opptreden, men første instrumentheving vektlegges spesielt. Likhet innenfor gruppene, timing og ro og ryddighet i pausene er elementer dommerne ser etter.

3. Scenesetting/effekter
I kategorien scenesetting/effekter vurderes bruk av spesielle sceneeffekter. For å oppnå full score forlanges det full utnyttelse av scenen og mange visuelle effekter.

4. Spilleglede
Her gjelder det å få musikerne til å vise smil og humør, små spillopper i regi med latter og utstråling gir uttelling. For å oppnå full score må det vises særdeles godt engasjement og ekte fornøyelse.

5. Publikum
Her skal dommerne vurdere om korpset og dirigenten oppnår kontakt med publikum. Noen korps har ikke like mange tilskuere, og dette blir det tatt hensyn til.

6. Antrekk korps
Om korpset har konvensjonelle uniformer eller kostymer vurderes det i denne kategorien. Det skal være konsistens i rekkene eller tematikken, og i det uniformerte tilfellet skal det ikke være  forskjell på sokker, skjorter, sko etc.

7. Spesielle kostymer
Dersom korpset eller deler av det benytter spesielle kostymer vurderes kreativitet, hvor gjennomført det er og for toppkarakter må store deler av korpset være involvert.

8. Dramatisering
For å vurdere dramatisering ser dommerne etter spesielle innslag som skaper underholdningsverdi utover det musikalske. Det kreves at dette gjøres som en integrert del av korpset og opptreden slik at det ikke blir to separate «show» som kjører hver for seg.

9. Utmarsj
Vurderingen av utmarsjen følger de samme kriteriene som innmarsjen.

10. Totalinntrykk
Denne «korrigeringsposten» skal dommerne benytte for å belønne elementer som faller utenfor kategoriene og/eller skille to korps som ligger nære men likevel skiller seg fra hverandre.

Hva kan vi gjøre, og hva kan vi ikke gjøre på scenen?
Erfaring fra tidligere konkurranser har vist at det er et behov for flere felles regler for hva som er tillatt og ikke på scenen.
Vi ønsker selvsagt ikke å kvele korpsenes kreativitet, men salene krever visse tiltak.

Det er dessverre ikke tillatt å benytte:
– røykmaskin, hazer (tørris er tillatt i moderate mengder)
– såpebobler i større omfang eller såpeboblemaskin
– rekvisitter som krever omfattende opprydding/rengjøring i etterkant (snømaskin, konfetti o.l.). Eventuelle oppryddingskostnader fakturerers det aktuelle korpset.
– levende lys/åpen flamme, med mindre det er godkjent på forhånd (strenge krav til gjennomføringen)
– røkelse (av hensyn til allergikere)

Derimot er det tillatt å benytte:
– egne rekvisitter
– egen scenografi (må kunne monteres og demonteres på under 5 minutter av hensyn til tidsplanen)
– egen, enkel lysrigg (skal kunne kobles til ordinære strømuttak, og skal ikke bestå av salens lysrigg)
– salens lysrigg, kun for demping av lys/mørklegging av sal
– salens projektorer (ferdigproduserte filer som skal vises må sendes inn i forkant)
– salens mikrofon
– salens PA-anlegg (tilkobling til miksebord via mini-jack)

Brudd på disse reglene vil medføre poengtrekk.

Alle tekniske behov må meldes inn senest mandag i konkurranseuken.

For de som har med egen PC med HDMI-utgang for visning av bilder, video, presentasjon så anbefaler vi at dere tar kontakt med tekniker bak i salen i god tid før korpset skal på scenen. Har dere tilsvarende medier på minnepinne så bør denne merkes med korpsets navn og leveres til tekniker tidlig slik at de kan sjekke at alt er på plass.

Vi anmoder alle som har medier for projeksjon på lerret å sitte sammen med teknikeren for eventuell veiledning. Dette gjelder også dersom forestillingen inneholder endring i lyssetting i henhold til punktene ovenfor. Husk at det er dere som kjenner musikken og forestillingen, teknikeren har ikke sett eller hørt det dere presenterer og vil trolig har behov for veiledning underveis.

Vi tar gjerne imot kommentarer på kriteriene! Adressene finner du under Kontakt oss. Vi setter pris på all konstruktiv kritikk som kan forbedre oss og arrangementet! Håper vi sees på neste Stavanger Open!

  • Bruk 16:9-format på presentasjoner. Medbrakt minnepinne eller egen PC med tilkobling via HDMI kabel.
    Begge salene har midtstilt lerret, i Mastrafjorden er lerretet plassert over scenen mens i Lysefjorden er det plassert på veggen bak korpset. De to sidelerretene i Mastrafjorden er forbeholdt viktig informasjon og Stavanger Opens logo.
  • Vi ber om at tekniske behov avklares på forhånd. For eksempel må en stille med gitarforsterker selv. Forsterkerbehov til f.eks. kassegitar eller keyboard må også meldes inn.
  • Salsbelysningen kan justeres i modus av eller på. Scenebelysning kan dimmes.
  • Det vil være en fast plass på scenen merket med et kryss hvor det er mulig å få spotlys på en eventuell solist. Lyset settes ca. 2 meter til venstre for midten av scenen sett fra salen, og ca. 2 meter fra scenekanten.
  • Mikrofoner: Det skal være tilgang til én håndholdt mikrofon og én bøylemikrofon på hver scene. Hvis korpset har behov for en ekstra bøylemikrofon så kan det unntaksvis gjøres avtale om bruk av konferansiers mikrofon.

Det er to parkeringshaller i tilknytning til Stavanger Forum, P-Forum [ekstern lenke] og P-Siddis [ekstern lenke]. Det vil normalt være mulighet for bussparkering i Gunnar Warebergs gate [ekstern lenke] ved Stavanger Idrettshall. Vær oppmerksom på at det kan pågå parallelle arrangementer i de andre salene som begrenser antall ledige parkeringsplasser både for bil og for buss. Vi gjør vårt beste for å opplyse om eventuelle parallelle arrangementer i nyhetsoversikten på forsiden.

Innenfor hovedinngangen til Stavanger Forum finner dere et bord for ankomstregistrering. Her får dere også utlevert billettarmbånd til spillende musikanter i henhold til antall påmeldte samt til to ledsagere.

Eventuell levering av slagverkinstrumenter som Stavanger Open ikke stiller med gjøres i henhold til kart. Levering kan stort sett gjøres i oppsatte pauser og/eller mellom to korps.

Avtal levering og henting med scenepersonell på den aktuelle scenen.

En av våre korpsledsagere henviser korpset til sted for utpakking av instrumenter.  Når korpset har framført sitt program må den henviste plassen ryddes for instrumenter og -kasser.

Vi har i utgangspunktet ikke anledning til å tilby oppbevaring av instrumenter og -kasser etter at korpset har framført sitt program.

Korpset ledsages fra utpakkingsområdet til eget oppvarmingsrom som korpset disponerer i ca. 25 minutter. 

Det er stoler og notestativer i oppvarmingsrommene, men det er ikke tilgang til slagverkinstrumenter.

Korpsets slagverkere hentes en stund før resten av korpset for å se til at slagverkinstrumentene er korrekt plassert på scenen.
NB! Pauker: Korpsets slagverkere eller medhjelpere er ansvarlige for eventuell justering av markørene for stemming.

Resten av korpset hentes ca. 5 minutter før korpset skal på scenen. La notestativer og stoler stå igjen i oppvarmingsrommet.

Vårt scenepersonell  gir klarsignal til korpsets representanter når kulisser og rekvisitter kan rigges på scenen. Unngå å gå i veien for scenepersonellet.

Korpset ledsages fra oppvarmingsrommet til egen korpsinngang utenfor den aktuelle salen. Her stiller korpset opp i den rekkefølgen dere har øvd inn på forhånd med hensyn til hvilken sal dere er plassert i.

Utmarsj skjer i henhold til informasjon fra korpsledsager eller kart over den aktuelle salen

Umiddelbart etter utmarsj må musikantene pakke ned instrumenter og fjerne kasser og utstyr fra utpakkingsområdet.

Kulisser og rekvisitter fjernes fra scenen etter klarsignal fra scenepersonell. Unngå å gå i veien for scenepersonellet.

I tråd med at vi ikke har anledning til å tilby oppbevaring av instrumenter og -kasser så har vi dessverre heller ikke anledning til å reservere egne rom for korps som ønsker felles bespisning i løpet av dagen. Vi kan eventuelt bidra med forslag til eksterne lokaler som korpsene selv kan kontakte for nærmere opplysninger.

Det vil være tilgang til kafeen som er plassert mellom de to salene, men vi ber om at korps ikke samles her i lengre perioder.

Premieutdeling
Pokal for musikalsk fremførelse til de tre øverste plasseringene innen alle divisjoner.
Premiering i sceneopptreden for første, andre og tredje plass i hver sal (sal 1 og 2).

Alle deltakerkorps mottar også diplom med poengsum og plassering, og dommerkommentarer for musikalsk framføring og sceneopptreden.

Solister
Solister som ønsker å delta i konkurranse om solistpris i korpsets divisjon må være påmeldt som solister innen to uker før konkurransedagen. Påmeldingen må inneholde stykkets tittel, samt solistens navn og instrument. Solist kan meldes på i forbindelse med påmelding, innsending av program eller innsending av partitur (innen oppgitte frister). Solister som ikke er påmeldt med navn og instrument vil ikke bli vurdert.

Premieutdeling
Premieutdelingen skjer i forlengelsen av festkonserten.

Festkonsert
Festkonserten holdes i Stavanger Forum, stor sal, i forbindelse med premieutdelingen.

Billetter
Se informasjon om billettkjøp og -priser.

Dersom det skulle bli uvanlig stor pågang så vil konkurransedeltakere og ledsagere bli prioritert foran øvrig publikum. Vi har dessverre ikke mulighet for å reservere plasser/rader på vegne av deltakerkorpsene.

Lysefjorden
– Notestativer (sammenleggbare)
– Stoler
– Trommesett
– 4 pauker
– 1 stortromme
– 1 klokkespill
– 1 xylofon
– 1 stikkebrett

Mastrafjorden
– Notestativer (sammenleggbare)
– Stoler
– Trommesett
– 4 pauker
– 1 stortromme
– 1 klokkespill
– 1 xylofon
– 1 stikkebrett
– 1 vibrafon (gjelder 2022)
– 1 marimba (gjelder 2022)

Alle småinstrumenter inklusive skarptromme, stikker, køller og lignende må medtas av det enkelte deltagerkorpset.

Instrumenter, notestativ og stoler plasseres i henhold til innsendt sceneoppsett.

NB! Korpset må selv stille med voksne ledere som hjelper til dersom korpsets eget slagverksutstyr skal benyttes. Alt av rekvisita og eget slagverksutstyr må leveres ved vareleveringen til den respektive scenen, ikke via publikumsinnganger.

Alle deltakerkorps er selv ansvarlige for håndtering av eget utstyr som krever særskilt behandling. Dette gjelder alt som korpset velger å bringe med til konkurranselokalene, og omfatter spesielt, men er ikke begrenset til, instrumenter.

Korpsene oppfordres til å ta kontakt med instrument-/sceneansvarlig i forbindelse med omrigging på scenen, både før og etter korpsets innslag, og må stille med egen rigge-/bærehjelp for denne type utstyr.

Merk at korpsene selv må foreta eventuell justering av markørene som angir stemmingen for paukene.

Korpsets trommeslagere hentes separat under oppvarmingen for å bidra med hjelp til plassering av slagverkinstrumentene. Dersom korpset må ha noter klar på notestativene før de går inn på scenen kan inntil tre personer slippes inn for dette formålet under riggingen.

Husk å merke eget utstyr med korpsets navn!

Stor sal:

Last ned pdf-versjon av Scene – Mastrafjorden. HUSK å lese gjennom den tekniske informasjonen som dere finner under Generell Informasjon.

Liten sal:

Last ned pdf-versjon av Scene – Lysefjorden HUSK å lese gjennom den tekniske informasjonen som dere finner under Generell Informasjon.

Det er ikke satt noen restriksjoner vedrørende filmopptak/fotografering under konkurransen, men vi oppfordrer til å ikke bruke blits, og til å unngå å dekke synsfeltet for dommere og øvrig publikum. Ellers gjelder generelle regler for fotografering/filmopptak på offentlig sted.

NB! Dørene til galleriet i stor sal åpnes ikke med mindre det er fullt i hovedsalen. Filmopptak/fotografering kan gjøres fra galleriet etter avtale med sekretariatet ved hovedinngangen.

I forbindelse med påmelding til konkurransen henter vi inn følgende generelle opplysninger og personopplysninger:

– Korpsets navn

– Fullt navn og kontaktopplysninger til korpsets kontaktperson(er). Opplysningene brukes i forbindelse med eventuell oppfølging av påmeldingen, utsending av informasjon om konkurransen, og eventuelle påminnelser om innbetaling av deltakeravgift, levering av notesett til dommere og annet.

– Fullt navn og kontaktopplysninger til korpsets dirigent. Opplysningene brukes i forbindelse med eventuell oppfølging av innsendte programopplysninger/notesett, samt i programinformasjon for konkurransen

– Fullt navn og instrument på eventuelle solister som ønskes vurdert for solistpris i hver divisjon

– Forventet antall påmeldte musikanter, juniorer, aspiranter

Opplysningene lagres i minst ett år etter at konkurransen er avholdt. Kontaktopplysninger vil kunne benyttes av oss i forbindelse med utsending av informasjon om nylig avholdt konkurranse, samt informasjon om kommende konkurranser i regi av Stavanger Open.

Vi forbeholder oss retten til å fotografere korpsene i løpet av arrangementet. Et utvalg av bildene vises på storskjerm i løpet av festkonserten, i tillegg blir utvalgte bilder fra arrangementet publisert på vår nettside. Korps som ønsker å reservere seg mot fotografering kan kontakte oss på on.ne1708751477poreg1708751477navat1708751477s@tso1708751477p1708751477.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket om bruk av informasjonskapsler (cookies) ved å klikke på den gule boksen nederst i venstre hjørne.

Hopp rett ned til innholdet