Partiturer (kopier) i 2 sett, ett for hver dommer, ordnet i spillerekkefølge, samt program må være levert senest 1. november. Partiturene må være innbundet eller stiftet enten samlet eller separat. Hvert partitur må merkes med korpsets navn og divisjon. Det er sterkt ønskelig at partiturene vedlegges fullstendig programrekkefølge med solistinformasjon (navn og instrument).

Powered by BetterDocs