Effekter i underholdningen

Effekter i underholdningen
Kulisser og rekvisitter kan fritt benyttes så lenge det er plass på sceneområdet, og det ikke er fare for sikkerheten. Alle kulisser og rekvisitter må kunne rigges opp og ned innenfor tiden som korpset har til rådighet (se spillerekkefølgen).

Følgende er dessverre ikke tillatt brukt, av sikkerhetsmessige og/eller økonomiske årsaker:
– Røykmaskin (oljebasert)/hazer
(Bruk av tørris for røykeffekt er tillatt i moderate mengder. Ta kontakt om du er i tvil)
– Såpeboblemaskin
– Snømaskin
– Konfetti og tilsvarende
– Effekter som kan medføre ekstra rengjøring
– Levende lys, åpen flamme, og lignende artikler
– Røkelse og annen type røyk (av allergihensyn)

Medbrakte effekter
Alt av medbrakt utstyr må meldes inn senest mandag i konkurranseuken. Dette gjelder blant annet:
– Større rekvisitter
– Scenografi/kulisser
– Eget lys-/lydutstyr
– PC/minnepinne for visning av bilder/video på lerret
Dette for at teknisk personell i Stavanger Forum skal kunne være forberedt på behovet.

Korpsets trommeslagere hentes separat under oppvarmingen for å bidra med hjelp til plassering av slagverkinstrumentene. Dersom korpset må ha noter klar på notestativene før de går inn på scenen kan inntil tre personer slippes inn for dette formålet under riggingen. Personer som skal rigge kulisser og lignende slippes inn samtidig med trommeslagerne.

Powered by BetterDocs