Projektorer kan brukes etter avtale.
Lys av/på/dimmet er akseptabelt.
Lys utover standard lysrigg må korpsene selv besørge, men dette begrenser seg til medbrakte lyskastere som enkelt kan kobles til standard strømkontakter (ikke dimmere).
Husk at det er begrenset tid til rigging mellom korpsene. Det er ikke anledning til å rigge eget lys-/lydanlegg foregående dag.
Lydutstyr er i utgangspunktet begrenset til tilgjengelig mikrofon på scenen.

Powered by BetterDocs