Stavanger Open er en underholdningskonkurranse for skolekorps, som er åpen for alle korpsets faste utøvende medlemmer ut det året en fyller 19 år.
Det er ikke tillatt å benytte støttemedlemmer. Sammensatte ensembler kan ikke delta.
Det kan ved sykdom, uhell osv. søkes om dispensasjon for å erstatte enkelt-medlemmer. Aksepterte vikarer vil ikke være med i kampen om solistpriser, og de skal ikke inneha essensielle stemmer som solist eller leder for større instrumentgrupper. Det kan søkes om bruk av maksimum 2 vikarer.
Det konkurreres i 4 divisjoner i Brassband og 4 i Janitsjar. Korps som melder seg på som eneste deltaker i sin divisjon vil bli plassert i en tilstøtende divisjon med flere deltakere. Korps som havner på de to øverste plassene i en divisjon rykker automatisk opp en divisjon, tilsvarende rykker de to nederste korpsene i en divisjon ned en divisjon. Tildelingen baseres på spilleresultatene fra fjorårets resultater. Tildelingen er ikke endelig, det kan eksempelvis søkes om å beholde divisjonsplassering på bakgrunn av frafall i besetning siden forrige deltakelse.
Solister må være innmeldt som solister i forkant (må være oppgitt i programheftet), og de må spille et korpsinstrument for å kunne vurderes i konkurransen.

Powered by BetterDocs