Effektiv tidsbruk, ikke spilletid, på scenen skal være 15 minutter (fra første til siste tone på scenen inklusive pauser mellom numrene, men eksklusive konferansiertid og inn- og ut-marsj). Avvik hver vei på mer enn 3 minutter vil føre til poengtrekk. (0,5 poeng pr. minutt). Det er avsatt 2,5 minutt for innmarsj og 2,5 minutt for utmarsj.

Ved avbrudd, f.eks. ved brannalarm, skal de korpsene som blir avbrutt i konsert eller oppvarming få tilbud om å stille til slutt i divisjonen eller dagen (hvis hensiktsmessig av hensyn til bedømming).

Vi ber alle korps om å respektere oppsatt spilleplan med hensyn til bruk av tid for opp- og nedrigging av eventuell scenografi o.l.

Powered by BetterDocs